Kolejne odcinki Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie zostaną udostępnione turystycznie

Kolejne odcinki Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie zostaną udostępnione turystycznie

Kolejne odcinki Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie zostaną udostępnione turystycznie

 

  W Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie ruszyły prace przygotowawcze, mające na celu zwiększenie przestrzeni podziemnych jakie będzie można zwiedzać. W planie jest zwiedzanie Sali Mastodonta przez zupełnie nowe wejście nie kolidujące z obecnym znajdującym się w pawilonie głównym.

 

 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 11

 

 

Zgodnie z założeniem, powstanie nowy otwór wejściowy, prowadzący do Sali Mastodonta.  Turyści dotrą tam odrębną drogą, która znajdzie się w zupełnie innym miejscu niż dotychczasowe wejście do jaskini. To nie tylko zwiększy ilość podziemnych komór i chodników jakie będzie można zobaczyć, ale także zwiększy przepustowość. Jak wiadomo Jaskinia Niedźwiedzia jest jedną z najpiękniejszych jaskiń, ale także jedną z najpopularniejszych podziemnych atrakcji w Polsce.

Jeszcze w kwietniu mają rozpocząć się roboty, których celem jest przygotowanie do wejścia zwiedzających w Sali Mastodonta. To kolejna część podziemnych korytarzy składających się na rozległe podziemia Jaskini Niedźwiedziej. 

Nie tylko prace podziemne ale i te na powierzchni nie będą należały do łatwych a jednym z utrudnień jest jest to, iż jest obszar chroniony, objęty programem Natura 2000. Wraz z pracami podziemnymi, trwają także przygotowania do budowy kolejnych miejsc parkingowych, koniecznych przy zwiększonym ruchu turystycznym.

 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 14

 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Jaskinia jest rozwinięta horyzontalnie na trzech poziomach. Znana długość sal i korytarzy wynosi ponad 5 km, natomiast głębokość to ponad 100 m. Poziom górny zachowany jest szczątkowo. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej. Partie dolne są niedostępne dla turystów.

 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 9

 

Rozłożone horyzontalnie korytarze mają łączną długość ponad 5 km i rozwinęły się na 3 poziomach.  Dla turystów od 1983 roku dostępne są partie środkowe o długości około 700 m.

 

 

 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie koło Stronia Śląskiego odkryta w 1966 roku.

 

  To bez wątpienia jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Miejsce które należy zobaczyć, by docenić piękno podziemnego świata. Najdłuższa jaskinia całych Sudetów, położona w Masywie Śnieżnika, w dolinie Kleśnicy, w pobliżu wsi Kletno. Odkryta podczas eksploatacji kamieniołomu marmuru w 1966 roku. Badania geofizyczne pozwalają przypuszczać, że możliwa jest kontynuacja ciągów Jaskini Niedźwiedziej pod kopułą Śnieżnika Kłodzkiego aż na stronę Republiki Czeskiej, do Doliny Morawy. W miejscu tym odkryto szkielety niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego i wiele innych zwierząt plejstoceńskich.

 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 11

 

 

 

NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA TURYSTYCZNE W POLSCE
 
 
 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA
 
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com