Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

 

  Pod wieloma miastami ciągną się labirynty korytarzy, piwnic i innych przejść. powstających na przestrzeni wieków. Tak też jest pod zabytkową częścią starego miasta w Przemyślu.

Przemyskie podziemia to część pierwotnej zabudowy miasta z czasów średniowiecza. Obecnie udostępnione do zwiedzania są dwukondygnacyjne piwnice znajdujące się pod budynkiem Urzędu Miasta wraz z nowo oddanym odcinkiem siedemnastowiecznego kolektora. W planach jest jeszcze połączenie kolektora z wielokondygnacyjnymi piwnicami sąsiednich kamienic i utworzenie sieci podziemnych korytarzy.

 

 Uwaga. Trwa kończenie inwestycji mające na celu wydłużenie labiryntu piwnic i korytarzy a tym samym zwiększenie atrakcyjności trasy. Zamontowane zostaną także elementy multimedialne.  Zanim trasa turystyczna zostanie ponownie udostępniona do zwiedzania, polecamy reportaż z obszernymi informacjami o piwnicach oraz obecnej inwestycji.

 

 

W ostatnich latach dużym nakładem sił i środków przywrócono podziemiom pierwotny wygląd. W 2014 roku oddano do użytku zrewaloryzowany 100-metrowy odcinek XVII-wiecznego kolektora biegnącego pod ulicą Mostową oraz północną częścią Rynku z wyjściem na wysokości budynku Rynek 5.
 
Przemyskie podziemia to część pierwotnej zabudowy miasta z czasów średniowiecza. Obecnie udostępnione do zwiedzania są dwukondygnacyjne piwnice znajdujące się pod budynkiem Urzędu Miasta wraz z nowo oddanym odcinkiem siedemnastowiecznego kolektora. W planach jest jeszcze połączenie kolektora z wielokondygnacyjnymi piwnicami sąsiednich kamienic i utworzenie sieci podziemnych korytarzy.

 

 

Na zwiedzanie XVI-wiecznych Przemyskich Podziemi, składają się piwnice pod kamienicami w Rynku oraz kamienny kolektor sanitarny. Trasa turystyczna liczy około 250 m. Pierwsza część obejmuje około 400 m2 piwnic i korytarzy o długości około 150 m na dwóch poziomach (-3m i -6m pod Rynkiem). Razem z przewodnikiem poznacie Państwo początki i przeznaczenie piwnic. Przeniesiecie się w świat podziemnych spichlerzy, składów solnych, leżakowni piwa i wina.
Drugą częścią trasy jest wędrówka przez kolektor sanitarny, którym od końca XVI wieku odprowadzano z kapituły katedralnej deszczówkę i ścieki do Sanu. Do dziś zachowało się ponad 800 metrów kolektora, a do zwiedzania przygotowano 100 metrowy odcinek. Jest to jedyna tego typu, udostępniona turystom atrakcja w Polsce. W kolektorze panuje stała, niska temperatura około 11oC.

 

 

Wejście do Przemyskich Podziemi znajduje się w zachodniej części Rynku, z lewej strony  budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 1 przy pomniku Jana III Sobieskiego. Wyjście z Przemyskich Podziemi znajduje się we wschodniej części Rynku naprzeciwko kamienicy Rynek 9 Muzeum Historii Miasta.

 

 

Początki historii kamienicy Rynek 1 sięgają przełomu XV i XVI wieku. Łączy ona w swoich murach fragmenty kilku budynków wzniesionych w różnych okresach i wielokrotnie przebudowywanych, ostatecznie połączonych w jeden obiekt. Aż do końca XVIII wieku, kiedy to rozpoczęto rozbiórkę zachodniej pierzei Rynku, gmachu nie zaliczano do położonych przy głównym placu miasta. Przylegał on do niego tylko jednym z rogów. Powiększenie przestrzeni Rynku po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych spowodowało „zaliczenie” kamienicy do pierzei północnej i przyznanie jej numeru 1. Kamienica należała na przestrzeni kilku wieków do wielu rodów mieszczańskich, a nawet szlacheckich. W XIX wieku mieściły się tu koszary oraz sąd. Od 1865 roku jest to siedziba władz miasta.

 

 

Dwukondygnacyjne podziemia budynku o powierzchni blisko 400 m kw. sięgają do poziomu około 10 metrów poniżej poziomu terenu. Dawni właściciele, w tym także kupcy, przechowywali w piwnicach o zróżnicowanej wielkości i różnych poziomach głębokości swoje dobra i towary. Wśród nich można wymienić: wina, miody pitne i lokalne bogactwo Ziemi Przemyskiej, czyli cenną w całej Europie sól. Przechowywano tam również m.in.: solone mięso, wędliny, słoninę, ziemiopłody i nabiał. Kupcy prowadzili tam także bezpośredni handel z przybyłymi do Przemyśla kontrahentami oraz z mieszkańcami miasta i okolic. Podziemia służyły nie tylko jako magazyny towarów i miejsce handlu, ale także jako szynki i warsztaty rzemieślnicze, a nawet w razie potrzeby wykorzystywano je na czasowe mieszkania dla służby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA TURYSTYCZNE W POLSCE
 

 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA

 

 

 

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
szczegółowe dane dotyczące projektu.

Okres realizacji: 2019-2021(2022)

Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 13 052 469,76 zł

Dofinansowanie: 8 726 313,37 zł

Celem projektu jest rewitalizacja i nadanie nowych funkcji zabytkowym obiektom i obszarom miejskim.

Projekt realizowany jest w partnerstwie – Gmina Miejska Przemyśl (Lider) oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Partner).

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl

  1. Budowa i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej – zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych z aplikacjami/filmami oraz wymiana oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku. Adaptacja pomieszczeń podziemi wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego (klatka schodowa) od strony wschodniej (ul. Mostowa) – roboty budowlane i instalacyjne. Budowa podziemnego łącznika pomiędzy Podziemną Trasą Turystyczną (wyjście „B” w płycie Rynku) a budynkiem Rynek 9 – roboty budowlane i instalacyjne, przebudowa kolidujących sieci.
  2. Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta poprzedzona badaniami archeologicznymi. Zakres robót obejmuje m.in.: likwidację nawierzchni asfaltowej, gdzie aktualnie zlokalizowane są miejsca postojowe, wykonanie nawierzchni brukowej z kostki kamiennej i kamienia naturalnego po uprzednim przeprowadzeniu niwelacji terenu, regulacja urządzeń i odwodnienie, przebudowa nawierzchni płyty Rynku, instalacje elektryczne i oświetlenie.

Całkowita wartość: 9 246 840,85 zł

Dofinansowanie: 6 935 130,57 zł

Zakres rzeczowy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

  1. Podziemna Trasa Turystyczna w budynkach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – przebudowa i remont piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń budynku ul. Serbańska 7 do potrzeb aranżacji Podziemnej Trasy Turystycznej z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych z aplikacjami/filmami.

Całkowita wartość: 3 805 628,91 zł

Dofinansowanie: 1 791 182,80 zł

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na witrynie skontaktuj się z nami pod adresem alejapodroznikow@gmail.com zamiast kraść.