Zamek Grodziec

Zamek Grodziec

Zamek Grodziec

Jedna z niedocenionych pereł - późnogotycka warownia na Dolnym Śląsku
 

   Zamek Grodziec - późnogotycki zamek położony w pobliżu wsi Grodziec, w gminie Zagrodno, powiecie złotoryjskim, województwie dolnośląskim, na szczycie wzniesienia o tej samej nazwie.
Na bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu - 389 m n. p. m. w malowniczej scenerii wznosi się bajeczna budowla - to Zamek Grodziec.

Pierwsza potwierdzona wzmianka o Grodźcu pochodziła z bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155 r. W 1175 r. książę Bolesław Wysoki wystawił tu przywileje cystersom z Lubiąża. Za czasów jego następcy – Henryka Brodatego – drewniano – ziemny gród zastąpiono murowanym. Fundację zamkowego kościoła przypisuje się św. Jadwidze. W XIV i częściowo XV w. zamek stanowił własność rycerskiego rodu Bożywojów.

 

Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 16

 

W okresie wojen husyckich budowla została zdobyta i splądrowana przez oddziały husytów. W 1470 r. odkupił go książę legnicki Fryderyk I. Sprowadzeni przez niego mistrzowie murarscy z Wrocławia, Legnicy i Görlitz nadali założeniu obecny układ przestrzenny. Po śmierci księcia prace kontynuowano z polecenia jego syna, Fryderyka II. W ich efekcie Grodziec stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku. Zwieńczenie prac zbiegło się ze ślubem księcia z księżną Sofią von Hohenzollern. Z tej okazji zorganizowano w zamku przyjęcie i słynny turniej rycerski.

W latach wojny 30-letniej zamek został zdobyty i spalony przez wojska księcia Albrechta Wallensteina. Ponieważ skala zniszczeń była ogromna i warownia nie miała już większej wartości militarnej, po wojnie zdecydowano o wysadzeniu części obwarowań. W XVII i XVIII stuleciu czyniono próby odbudowy Grodźca, nie zakończyły się one jednak większymi sukcesami. Dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg z Książa i Mieroszowa, podjęto poważniejsze prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne.

Na krótko przerwał je okres kampanii napoleońskiej, ale już w latach 30, XIX stulecia zamek stał się celem licznych wypraw turystycznych. Uchodził w owym czasie za pierwszy w Europie zabytek specjalnie przystosowany do celów turystycznych.

W latach 1906-1908 zamek ulega gruntownej przebudowie. Na zamku powstaje muzeum sztuki gotyku i renesansu Śląska, hotel i restauracja. W 1945 roku spalona przez Rosjan. W latach 60-tych XX wieku częściowo odbudowany.
W latach 2004-2005 jest miejscem realizacji produkcji filmowych przez telewizje: szwedzką, francuską, belgijską oraz rosyjską.
W 2007 i 2008 roku Rosjanie realizują sceny do filmu "Kwiat Diabła" oraz "Taras Bulba".

 

Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 2

 

strona zamku
https://www.grodziec.net/Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 3Warto zwiedzić w okolicy :

Warta Bolesławiecka - ruina zamku rycerskiego XIVw., ok. 16 km
Rokitnica - ruina zamku rycerskiego XIVw., ok. 23 km
Płakowice - zamek szlachecki XVIw., ok. 25 km
Rakowice Wielkie - wieże mieszkalno-obronne XV/XVIw., ok. 25 km
Sędziszowa - wieża mieszkalna XIVw., ok. 25 km
Chojnów - zamek książęcy XIVw., przebudowany , ok. 26 km
Radłówka - ruina zamku szlacheckiego XVIw., ok. 26 km
 
 
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 4
 
 
 

Zamki w Polsce polecane do zwiedzania

164 zamki jakie jeszcze można i warto zobaczyć:

 
mapa zamki w Polsce 1
 
 
 
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 6
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 12
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 17

Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 18

 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 19
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 29
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 31
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 33
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 36
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 38
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 39
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 41
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 42
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 43
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 46
 
Zamek Grodziec foto Albin Marciniak 47
 
 
 
Zamek Grodziec na Dolnym Śląsku zwiedzanie
 
 
 
 
 
 
Zamki i Pałace w Polsce polecane do zwiedzania
 
 
 ZAMKI W POLSCE baner
 

 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com