Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec ZąbkowickiPisaliśmy jużo dużych problemach z pałacem w Kamieńcu Ząbkowickim ale mimo "odejścia" ówczesnego  dzierżawcy Włodzimierza Sobiecha, problem nie został rozwiazany a może się pogłębić. 
Wójt niestety nie wykazuje żadnej chęci rozwiązania problemu a jakiekolwiek informacje są reglamentowane i moderowane i w zasadzie nikt nic nie wie co dalej.


info 2011-08-17 17:06:22  Express-Miejski.pl

Różne plotki krążą na temat pałacu Marianny Orańskiej, który znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim. Po śmierci długoletniego dzierżawcy Włodzimierza Sobiecha i postępowaniu spadkowym docierają do nas wiadomości o tym, jakoby pałac wrócił w ręce właścicieli, czyli Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Niestety nie tak szybko, postępowanie nadal trwa.

Wracając do najbliższej historii pałacu kamienieckiego przypomnijmy, iż umowa dzierżawy pomiędzy ówczesnymi władzami gminy, a wspomnianym Włodzimierzem Sobiechem została zawarta w 1988 roku. Czas, w którym miała obowiązywać to okres 40 lat, wygasnąć więc powinna w roku 2028. Po śmierci głównego dzierżawcy trwa postępowanie spadkowe, które ma określić prawa do nieruchomości. Do tej pory część spadkobierców zrzekła się praw zarówno do aktywów jak i pasywów na rzecz właściciela. Należy bowiem wiedzieć, że pałac to nie tylko nieruchomość ale również zaciągnięte wcześniej zobowiązania, które do najmniejszych nie należą.

Zrzeknięcie się praw to jednak nie koniec sprawy. W przeciągu 6 miesięcy mogą się pojawić kolejni spadkobiercy. Taki okres bowiem polskie prawo określa jako czas do upublicznienia ukrytych spadkobierców. Może się więc kazać, że w tym czasie zgłoszą się inne, dotąd nieznane strony sprawy, które przed sądem będą dochodzić swoich praw. Gdy sytuacja taka nie nastąpi pałac wróci w ręce gminy.

Obecnie obiekt jest zabezpieczony i nie udostępniony dla turystów. Opiekę nad nim sprawują instytucje powołane przez sąd. Po wcześniej opisywanych przez nas efektach wandalizmu opieka została wzmożona i pałac jest otoczony większą ochroną.
Podsumowując sprawa pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim powinna się wyjaśnić w przeciągu sześciu miesięcy. Po tym terminie gmina powinna w pełni praw zarządzać nim jako właściciel. Co dalej będzie nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że od dawna poważni inwestorzy zgłaszają się do gminy z różnymi propozycjami. Jak do tej pory nic z planów i zamierzeń nie wyszło. Sytuacja może się zmienić za pół roku, kiedy to sąd zdecyduje o prawie własności. Na to jednak trzeba jeszcze poczekać.

a tak było za czasów Włodzimierza Sobiecha

alt


http://www.klubpodroznikow.com/relacje/polska-zamki-palace/725-komu-zamek-komu


Jaki los spotka perłę Dolnego Śląska ? ... sprawie oczywiście będziemy się przygladać bardzo uważnie.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com