Ruiny Zamku w Olsztynie k.Częstochowy

Ruiny Zamku w Olsztynie k.Częstochowy

   Ruiny Zamku w Olsztynie k.Częstochowy na rozległym wzgórzu, widoczne z wielu kilometrów dla jadących do Częstochowy od strony Śląska. Nie sposób przejechać obojętnie, by nie wejść choćby na wzgórze, skąd rozciąga się piękna panorama ja Jurę Krakowsko-Częstochowską. To także dobry początek malowniczego szlaku rowerowego z Częstochowy do Krakowa.

Pierwsza wzmianka o "zamku Przymiłowice" (późniejszym Olsztynie) pochodzi z 1306 roku.  Wzniesiony został na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Od 1370 r zamek przeszedł w ręce Władysława Jagiełły.
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 26
 
Widok na zamek


   Od 1406 roku warownia stanowiła siedzibę starostwa niegrodowego i posiadała stałą załogę wojskową. Pierwszym starostą był Paweł Odrowąż. W połowie wieku XVI, za czasów starosty Mikołaja Szydłowieckiego twierdza nabrała cech renesansowych.
W 1587 r zamek zniszczyły wojska Maksymiliana Habsburga - pretendenta do polskiej korony, choć nie zdobyły warowni. Kolejne zniszczenia nastąpiły podczas ataku szwedzkiego w roku 1656. Od tego czasu zamek ulegał ruinie, skały wapienne kruszyły się naruszając mury, a ponadto dolne partie zamku w latach 1722-29 rozebrano, by uzyskać materiał na budowę kościoła w Olsztynie. W 1818 roku z tutejszych dóbr utworzono olsztyńską ekonomię dóbr rządowych. Do dziś zachowały się ruiny w postaci wieży i fragmentów murów.


 
Jaskinia w zboczu na którym stoi wieża zamkowa
 

 

 
Wejście na wieżę z platformą widokową


W XVI w zamek składał się z 5 zasadniczych części: dwu przedzamczy oraz zamku dolnego, środkowego i górnego. Po pd-wsch stronie wzgórza znajdował się wjazd, który prowadził przez most zwodzony oraz bramę, umieszczoną w wieży, połączoną z murami obronnymi. Dalej znajdowało się pierwsze, wydłużone podzamcze z zabudowaniami gospodarczymi. Od zamku dolnego oddzielone ono było murem z bramą. W zamku dolnym stały budynki gospodarcze oraz dom mieszkalny zwany Kamieńcem. Kolejna brama prowadziła do zamku średniego, usytuowanego u podnóża okrągłej wieży. Ta część z zamkiem górnym połączona była mostem zwodzonym nad sofą i bramą w murze przy wieży. Umieszczono tutaj kuchnie i trzy tzw. pokoje królewskie (sypialnia, jadalnia i sala sądowa).


Zamek Olsztyn koło Częstochowy 1

 
Charakterystycznym elementem ruin jest gotycka baszta (donżon) z II połowy XIII wieku o wysokości 35 m, w dolnej części okrągła, w górnej ośmiokątna, z kamienia, a w XV w nadbudowana z cegły. Służyła jako więzienie, zmarł w niej śmiercią głodową Maćko Borkowic - wojewoda poznański z rozkazu Kazimierza Wielkiego. Drugie podzamcze znajdowało się w części pd-zach, z kwadratową basztą obserwacyjną zw. Sołtysią. Cały zamek otoczony był murem obronnym.
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 2
 
 
 

info: strona zamku
http://www.zamekolsztyn.pl/

Opłata za zwiedzanie przeznaczona jest na renowację ruin zamkowych i rozwój W.G. Olsztyn.


 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 3
 
 
 

zwiedzanie Polski na rowerze

 

 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 4
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 5
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 6
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 7
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 8
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 9
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 10
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 11
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 12
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 13
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 14
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 15
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 16
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 17
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 18
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 19
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 20
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 21
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 22
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 23
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 24
 
 
 
Zamek Olsztyn koło Częstochowy 25
 
 
 

opracowanie & foto

Albin Marciniak
 

 

Zamki w Polsce

 
Najpiękniejsze i najokazalsze obiekty obronne
 
 
ZAMKI W POLSCE baner
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com