Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  
 
 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich

Renesansowa budowla obrona, wzniesiona w latach 1522–1532 na miejscu gotyckiego zamku obronnego.

 

Pierwotny zamek gotycki został zbudowany w XIV wieku. Najstarsze zapiski o warowni w Ząbkowicach pochodzą z 1321 r.. W 1335 przetrwał oblężenie czeskich wojsk, jednak już w następnym roku został zastawiony Luksemburgom przez Bolka II, a ostatecznie sprzedany wraz z miastem przez syna Bolka – Mikołaja Małego. W czasie wojen husyckich został zniszczony, po czym już przez nowych właścicieli zmodernizowany i umocniony. W połowie XV stulecia stał się własnością synów króla czeskiego Jerzego z Podiebradów. Zaatakowany przez mieszczan wrocławskich, świdnickich i nyskich został w 1468 uszkodzony. W 1489 oblegany był przez kilka miesięcy przez króla węgierskiego Macieja Korwina, zdobyty, pozostał w jego posiadaniu do 1490.

W latach 1522 (lub 1524)–1532 Karol I, książę ziębicki, rozebrał częściowo pozostałe mury i zbudował zamek w stylu renesansowym. Nowa rezydencja zawierała w sobie pozostałości starej warowni, co można zaobserwować na południowej ścianie zrujnowanego obecnie zamku. Wybrzuszenie na tej ścianie stanowi linię murów dawnej gotyckiej budowli. Budowniczym tego obiektu z dobrze zamaskowanym systemem obronnym był Benedykt Rejt.

Po oblężeniach, szturmach i zniszczeniach w następnych wiekach został ostatecznie opuszczony w 1728, a stan jego jeszcze pogorszył pożar z 1784. W okresie międzywojennym na zamku działało muzeum regionalne i schronisko turystyczne. Obecnie jest utrzymywany i konserwowany jako tzw. trwała ruina.

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 28

 

W 1467 roku czeska obsada zamku liczyła 100 mężów. Oblegający Ząbkowice Wrocławianie szybko podbili miasto, jednak kamienne kule, wystrzeliwane z dział nie czyniły żadnej szkody mocnym murom zamkowym. Zamek udało im się zdobyć dopiero dzięki użyciu wielkiej puszki – działa ważącego 80 cetnarów, którą ciągnęły 24 konie.

15 lipca 1467 roku wojska czeskie po ciężkich walkach zajęły miasto i zamek. Zdobytą od Wrocławian wielką puszkę, która warta była tysiąc dukatów, zabrano do Pragi. Łatwo zauważyć, że w samym tylko 1467 roku zamek był dwukrotnie oblężony i zdobyty. Już w następnym roku walki pomiędzy Czechami a Śląskiem rozgorzały na nowo. W 1468 roku zamek został zburzony przez Wrocławian.

Warownia została odbudowana przez księcia Karola I Podiebrada. Grób zmarłego w 1536 roku księcia i jego małżonki Anny Żagańskiej znajduje się w kaplicy Kauffunga w kościele św. Anny. Okazały renesansowy zamek na planie zbliżonym do kwadratu został zbudowany z przerwami w latach 1516 – 1530. Jako wzór miał służyć zamek królów węgierskich w Ofen. Kryty łupkiem dach wschodniego skrzydła został ułożony w 1529 roku. Właściwie skrzydło wschodnie jako jedyne zostało kompletnie ukończone.

Wiek XVI to czas względnego spokoju. Zgubę przyniosła zamkowi wojna 30 – letnia, podczas której zamek   kilkakrotnie przechodził z rąk wojsk szwedzkich w ręce wojsk cesarskich i na odwrót.

Od bramy kłodzkiej aż do południowo – wschodniego rogu zamku ciągnął się mur, zakończony okrągłą wieżą, zwaną wieżą kruczą. W części południowej i zachodniej znajdowały się murowane fosy z kazamatowym sklepieniem od strony północnej i zachodniej mur, który ciągnął się aż do kruczej wieży w pd – wsch rogu.

Pośrodku wschodniego skrzydła znajdowała się czterokątna wieża, zwana wieżą strażniczą. Do bramy wejściowej w czasach pokoju prowadził stały most. W czasach wojny był to most zwodzony. Obok głównej bramy znajdowała się boczna furtka.

Nad wejściem znajduje się prostokątna płyta wykonana z czerwonego piaskowca, na której niegdyś znajdowała się metalowa tablica fundacyjna. Nad piaskowcową płytą umieszczono herb księcia Karola I Podiebrada z datą 1527. Główna tablica jest podzielona na cztery pola. W pierwszym po prawej znajduje się ziębicki orzeł, po lewej oleśnicki, w trzecim ziębicko – świdnicka szachownica, w czwartym kłodzki łuk. Wieża posiadała okrągły dach zwieńczony gałką i chorągiewką. Była użytkowana jeszcze w okresie międzywojennym - mieściło się tu schronisko młodzieżowe.

We wszystkich czterech skrzydłach znajdowały się parter i dwa piętra.

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 11

 

Na I piętrze wschodniego skrzydła, na prawo od wieży, znajdowały się komnaty książęce. W tym samym skrzydle znajdowały się również dwie duże sale. Pierwszą z nich był pokój rady, w którym odbywały się posiedzenia rajców. Druga to sala rycerska, w której świętowano szczególne uroczystości. Na drugim piętrze umieszczono pokoje dla służby i pisarzy ziemskich (było to prawnicze kolegium doradcze władcy zamku. Jeszcze w latach 20 – tych XX wieku na prawo od wejścia znajdowało się skromne mieszkanie stróża, który doglądał i pilnował ruin.

Po lewej stronie wschodniego skrzydła na obu piętrach widoczne są jedynie małe okienka. Prawdopodobnie znajdowały się tam pomieszczenia dla służby. W południowo wschodnim rogu znajduje się masywna wieża, w której do dziś widoczne są malowidła na sklepieniach okien. W górnej części znajduje się czarny orzeł śląski. Poniżej znajdowały się dwa nie zachowane do dzisiaj malowidła. Po lewej stronie znajdowała się renesansowa scena z polowania. W tle widoczny był zamek, przy wejściu do zamku koń bez jeźdźca, poniżej postać w obfitej, udrapowanej szacie, która dmie w róg oraz zwierzęta przypominające dwa niedźwiedzie i kozicę. Po przeciwnej stronie budowla na tle górzystego krajobrazu. Obecnie wizerunek orła z powodu oddziaływania warunków atmosferycznych oraz zupełnego braku zabezpieczenia jest bardzo słabo widoczny. Kopie malowideł znajdują się w Heimattmuseum (muzeum poświęconemu Ząbkowicom) w Niemczech. Na wyższym piętrze wieży znajdowała się kancelaria księstwa, na niższym sąd.

Południowe skrzydło zamku nie tworzy linii prostej. Jego środkowa część jest lekko wybrzuszona. W tej części po stronie zewnętrznej zachował się ostatni wykusz latrynowy (do niedawna były dwa).

Pośrodku skrzydła również wznosi się czworokątna wieża, która również była pokryta okrągłym dachem. Po obu stronach przylegały niegdyś do wieży stajnie oraz zamkowa kuźnia.

Skrzydła zachodnie i północne nie wyróżniają się niczym szczególnym. Budowa skrzydła północnego nigdy nie została ukończona, ponieważ ze względu na zagrożenie najazdem Turków książę skoncentrował się na budowie umocnień.

Przestronny zamkowy dzieciniec ma wymiary 37,6 na 36,7 metra. Prawdopodobnie tu odbywały się turnieje rycerskie oraz ćwiczenia. W południowo – zachodnim rogu dziedzińca znajdowała się zamkowa studnia, która została zabetonowana w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Po stronie północnej znajdowały się zamkowe ogrody.

info: https://www.zabkowiceslaskie.pl/zamek

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 23

 

W grudniu 2013 r. zakończył się II etap prac remontowych, obejmujących zabezpieczenie korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz zabezpieczenie południowo-wschodniej bastei.

To w jaki sposób prowadzona była rekonstrukcja zamku, niech świadczy powyższe zdjęcie. Czy to ktokolwiek nadzoruje ? Czy widział to jakikolwiek konserwator zabytków ? Okna dachowe w średniowieczu ? Rynna z XIV wieku ? Otynkowana do połowy baszta narożna czy wiele innych elementów nijak nie nawiązujących do epoki...

Niestety, jest to kolejny z wielu negatywnych przykładów podejścia do zabytków na Dolnym Śląsku.

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 5

 

Od 13.01.2021 ruszył  kolejny etap prac. Widać prowadzone prace na dziedzińcu i w głównej bramie prowadzącej na zamek. Przetarg wygrała firma CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia, która wykona prace za kwotę blisko 4.4 mln zł (warunki przetargu)

Zakres prac obejmuje wykonanie min.: aranżacji pomieszczeń wieży I i II piętra na funkcję ekspozycyjną, adaptacji pomieszczeń przyległych wieży na dyżurkę/kasę biletową i pomieszczenia socjalne personelu, przywrócenie latarni wieńczącej wieżę bramną, aranżacji dziedzińca; odbudowę fragmentu podcienia skrzydła wschodniego w oparciu o odsłonięte relikty filarów i oporów sklepień, montaż stolarki okiennej, drzwiowej i wrót, dostosowywanie obiektu do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki tj. wprowadzenie instalacji elektrycznej, zasilającej i oświetlenia, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, założenie urządzeń grzewczych, instalacji wodociągowej i odprowadzenia ścieków i wód opadowych, uzupełnienie wystroju architektonicznego pomieszczeń objętych zakresem opracowania oraz wykonanie przyłączy wod-kan i energetycznego.

W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowe polegające na zaadaptowaniu pomieszczeń w wieży bramnej na sale wystawiennicze, wybrukowaniu dziedzińca czy doprowadzeniu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Zakończenie prac planowane jest do dnia 1 marca 2022 roku. Wszystkie planowane prace budowlane zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Modernizacja zamku w Ząbkowicach Śląskich ma potrwać do marca 2022 roku i będzie realizowana w ramach projektu „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”.

 

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 10

 

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 3

 

Przez ponad 700 lat swojego istnienia Ząbkowice Śląskie nazywały się Frankenstein! Także tutaj narodziła się najpierw książkowa, a następnie znana na całym świecie filmowa postać znanego monstrum stworzonego z ludzkich zwłok i ożywionego przez szalonego lekarza.

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 4

 

 

Zamki w Polsce polecane do zwiedzania

164 zamki jakie jeszcze można i warto zobaczyć:

 
mapa zamki w Polsce 1
 

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 6

 Obecnie to mogą zobaczyć wchodzący na zamek. 

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 7

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 8

 

Materiał budowlany potrzebny do wzniesienia grubych na prawie 3 metry murów był przywożony z okolicznych kamieniołomów, między innymi ze Stolca i Kobylej Głowy.

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 9

 

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 12

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 14

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 15

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 16

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 17

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 18

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 20

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 21

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 25

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 26

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 27

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich zwiedzanie 2

 

 

 Rowerem po złoto przez Dolny Śląsk

Najpiękniejsze trasy rowerowe Dolnego Śląska
 

Rowerem przez Dolny Śląsk

podziemia

podziemia

miasta

miasta

zamki i pałace

zamki i palace

skanseny

skanseny

parowozownie

parowozownie

muzea

muzea

miejsca wyjątkowe

miejsca wyjatkowe

forty i twierdze

forty i twierdze

zabytki sakralne

zabytki sakralne

Woda - szlaki kajakowe, spływy, wyprawy, rejsy

 

Najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce opisy

spływy kajakowe

splywy kajakowe

polecane rejsy

polecane rejsy

imprezy

imprezy wodniakow2

Żaglowce

AKCJE EKOLOGICZNE - CZYSTE GÓRY CZYSTE SZLAKI

Czysta Polska czyste góry czyste szlaki

rajdy, zloty

rajdy i zloty

imprezy górskie

imprezy gorskie

daty i rocznice

testy sprzętu

książki

schroniska

schroniska gorskie

fotorelacje

fotorelacje

konkursy

konkursy

tanie linie

 

Kuchnie świata

 

 

 

 

mapy Tatr online

 mapy tatr

Małopolska Gościnna

 
https://klubpodroznikow.com/media/kunena/attachments/821/SKANSENY.jpg
 

 
 
         
 
 
 
  
 
 
 
SCHRONISKA GÓRSKIE W POLSCE wykaz

sprzęt outdoorowy - testy - porady - nowości - zapowiedzi

 

testy sprzętu sportowego i outdoorowego
 
 

rower on tour

 
 

Wybrane i polecane szlaki rowerowe
 
 
 
rowerowe testy porady wycieczki
 

POLAND ON TOUR - VISIT POLAND

 

Visit Poland

 

Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców

 

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców 2020

 

 

 

Underground in Europe

 

 Underground in Europe explore maps

 

 

Polecamy

 
NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA TURYSTYCZNE W POLSCE
 
 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA
 
 
 
Najpiekniejsze Miejsca w Tatrach baner
 
 
Zamki i Pałace w Polsce polecane do zwiedzania
 
 ZAMKI W POLSCE baner
 

Obiekty UNESCO w Polsce

 
 
 Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
 
 
 
 

Szczyty Tatr Polskich alfabetycznie

 

 

szczyty pasm górskich w Polsce

 

 

niebezpieczne zwierzęta w Polsce
 

najbardziej niebezpieczne lotniska na świecie
 
 
najniebezpieczniejsze rośliny świata
 

najwyższe drzewa świata
 

najdłuższe mosty świata
 

najdziwniejsze budynki świata
 
 
 
 
 
hosting zapewnia
 
 
 
facebook klub podróżników śródziemie

Odwiedza nas 291 gości oraz 0 użytkowników.