Zamki w Małopolsce- 107 zamków i obiektów obronnych

Zamki w Małopolsce- 107 zamków i obiektów obronnych

 Zamki i obiekty obronne w Małopolsce

107 zamków i obiektów obronnych jakie w różnej formie zachowały się na terenie Małopolski.

   Przechodzimy obok, nie mając świadomości co kryje się za wysokim murem, za ścianą gęstego lasu czy za wzniesieniem. Przemierzamy nasz kraj autostradami, oddzieleni ekranami akustycznymi od tego co piękne i tajemnicze. Zachwycamy się tym co zobaczymy w trakcie wakacyjnych wyjazdów poza granice naszego kraju. Nie mając świadomości o tym co nas otacza, nie doceniamy i pomijamy wszytko to, co ma do zaoferowania nasz kraj. Polska jest wyjątkowa pod wieloma względami. Nie tylko na wakacyjne wojaże ale i na weekendowe wycieczki, warto poznawać uroki kraju leżącego pomiędzy morzem a górami. Na którego terenie są prawdziwe tysiącletnie bory i niezliczona ilość zabytków. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Powiedzenie jakże trafne w przypadku naszego kraju. W poniższym opracowaniu znalazło się wiele miejsc, obiektów i przedmiotów które warto i należy zobaczyć. Wiele przebytych kilometrów, tysiące wykonanych zdjęć, by powstała ta wyjątkowa mapa-informator.
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia oznaczeń
 
 
Zamek dostępny do zwiedzania
Castle open to the public
 
 
Zamek niedostępny do zwiedzania
Castle unavailable to explore
 
 
Zamek w formie ruiny
Castle in the form of ruins
 
 
Miejsce w którym istniał zamek
The place where there was a castle
 
  
 zamki w Małopolsce
 
 
 
 
 Zamki i obiekty obronne w Małopolsce
 
 

1
Wieża obronno-mieszkalna w Chrostowej
 
 

Początki zamku sięgają końca XIII w., kiedy to istniejący dom murowany zaczęto rozbudowywać i umacniać. W XIV w. Wzniesiono wieżę obronno-mieszkalną. Po śmierci Krzysztofa Niewiarowskiego (1539r.), ostatniego właściciela zamek opuszczono i popadł w ruinę. Zachowały się nikłe pozostałości-ziemne umocnienia i mury przyziemia. Chrostowa prawdopodobnie była nie zamkiem, a wieżą obronną, otoczoną drewnianą palisadą. Właściwą nazwą jest też fortalicium.
 
 
 Fortified and residential Tower in Chrostowa

The origins of the castle date back to the end of the 13th  century, when the existing brick house was getting expanded and strengthened . In the 14th century the fortified and residential tower was constructed. After the death of Christopher Niewiarowski (1539.), the last owner of the castle, the place was abandoned and it fell into disrepair. The only elements that preserved include the fortifications and basement walls.
Chrostowa was not probably a castle but a defensive, fortified  tower, surrounded by a wooden palisade. The proper name is also fortalicium.
 
 
 
 

2
Wczesnobarokowy zamek w Nowym Wiśniczu
 
 

Zamek Kmitów i Lubomirskich, jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej. Najstarsza część zamku została wzniesiona w XIV w. przez Kmitów. W XVI w. najsłynniejszy z rodu Kmitów, Piotr V, marszałek wielki koronny, nadał mu cechy stylu renesansowego. Kolejna przebudowa zamku nastąpiła w latach 1615-1621. Około 1700 roku miała miejsce dalsza rozbudowa. Stanisław Lubomirski zrobił z niego swoją siedzibę w stylu barokowym. W czasie Potopu Szwedzkiego wywieziono z niego ponoć ok. 200 wozów wyposażenia. Zamek opuszczony po pożarze w roku 1831 na kompleksową restaurację musiał poczekać do 1949 roku.
 
 
 Wiśnicz Castle
 
The castle of Kmita and Lubomirski families, one of the most valuable macterpieces of architecture of early Baroque. Built as a defensive castle in 14th c, rebuilt several times into Renaissance and Baroque. During swedish war in 17 th c more then 200 carraiges with furnishing was robbed. Reconstruction took place after 1949.
 
 
Fotorelacja
 
 
 
 
Zamek w Nowym Wiśniczu
ul. Zamkowa 13     32-720 Nowy Wiśnicz
http://www.zamekwisnicz.pl/
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Dwór obronny w Wieruszycach
 

Znajdowała się tam wieża obronno-mieszkalna otoczona fosą., zbudowana w poł. XV w. przez Wieruskich herbu Szreniawa.
 
 
 Fortified manor house in Wieruszyce

There was a fortified-residential tower surrounded by a moat, built in the first half of 15th century by Wieruski family, Szreniawa coat of arms.
 
 
 
 
 
 

4
Bochnia - Zamek Żupny
 

Zamek został wzniesiony najprawdopodobniej w XIV w. za sprawą Kazimierza Wielkiego na miejscu późniejszego dworu. Był centrum administracyjnym kopalni - siedzibą żupników, a później podżupków bocheńskich. Zamek często gościł królów polskich wizytujących żupę. Na przestrzeni wieków parokrotnie przebudowany, m. in. na renesansową rezydencję przez żupnika Seweryna Bonera. Ocalało jedynie skrzydło północne, w 1875 r. gruntownie zmienione.
 
 
SALTWORKS CASTLE

It was first mentioned in1368 and was probably already there at the end of the XIII century. It was used as the administrative center of the mine - the seat of salt traders, then administrators of Bochnia. The Castle often hosted Polish Kings when visiting the saltworks. Over the centuries, it was rebuilt several times, for example as a Renaissance residence by the salt trader Seweryn Boner. Only the north wing survived, which in 1875 was thoroughly rebuilt.
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Zamek obronny w Czchowie
 
 

W Czchowie w XIII w. istniała już najprawdopodobniej wieża obronna, którą zamieniono na zamek na początku XIV w. Na wzgórzu zwanym Basztą, między XIII a XIV w. zbudowano warowny zamek ochraniający komorę celną nad Dunajcem. W XVI i XVII w. zamkiem dysponował sąd czchowski, który ulokował tutaj więzienie. Od XVIII w. budowla pozostawała w ruinie, dopiero w latach 90. XX w. przeprowadzono prace konserwatorskie. Głównym akcentem jest murowana z kamiennych ciosów, okrągła wieża o wysokości ok. 28 metrów, włączona w biegnący krawędzią wzgórza mur obwodowy. Wewnątrz zbudowanego z kamiennych ciosów muru pozostały widoczne ślady prostokątnego budynku i przylegającej doń sieni. W zamku urządzono niewielką ekspozycję archeologiczną oraz taras widokowy.
 
 
 
Czchów Castle
 
Defensive tower was built at this place in 13th c, moved into a castle in 14thc in order to protect customs place located by the Dunajec river . Owned by Czchów Court castle was a prison in 16-17 th c. The remain of the castle is a round tower on the hill called Baszta (Tower), with a view terrase.
 
 
 
Ruiny zamku w Czchowie 30
 
obszerna fotorelacja i galeria: Zamek w Czchowie
 
 
 
 
 

6
Późnogotycki Zamek w Dębnie
 
 

Budowla wzniesiona w latach 1470-1480 przez kanclerza wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna. Zanim powstała murowana budowla, w miejscu tym stała drewniano-ziemna warownia założona na planie owalu o wymiarach 30 x 60 m, otoczonej fosą i wałem ziemnym, należąca do komesa Świętosława z rodu Gryfitów, kasztelana wiślickiego, któremu Dębno nadał Bolesław Wstydliwy w 1274 r. W 1586 roku zamek przeszedł renowację w stylu renesansowym. W 1945 roku zamek przejęły władze państwowe. W latach 1970-1978 przeszedł gruntowną renowację, a od 1978 roku mieści się w nim oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 
 
Dębno Castle

The castle was built in 15th c by castellan of Cracow, Jakub from Dębno and replaced the former building – wooden and earthen fortress, owned by Świętosław Gryfita, castellan of Wiślica. Modernised in 16 th c change the look ac a Renaissance building. Renovated in XXth c, now is a branche of Tarnów museum.
 
 
32-852 Dębno, Dębno 189, tel. 14 665 80 35
http://www.muzeum.tarnow.pl
 
 
 
 
 
Zamek Dębno foto Albin Marciniak 3
 
 
obszerna fotorelacja i galeria: Zamek w Dębnie
 
 
 
 
 
 

7
Zamek obronny Tropsztyn
 
 

Tropsztyn i pierwsza o nim wzmianka jako "już murowanym" pochodzi z 1382 r. Czyli wcześniej - XIII wiek znajdowała się tam wieża obronna otoczona palisadą drewnianą.
Zamek powstał na początku XIII wieku z inicjatywy rodu Ośmiorogów. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1231 roku. Rekonstrukcja zamku obronnego wzniesiona na stromym półwyspie oblanym z trzech stron rzeką Dunajec w gminie Czchów. Historia zamku jest związana z położoną po przeciwległej stronie rzeki wsią Tropie. W 1574 roku, w okresie kontrreformacji, zrujnowany przez właścicieli Rożnowa. Już w 1608 roku zamek był opisywany jako ruina. W 1970 roku został kupiony przez prywatnego właściciela. Po 1993 roku przeprowadzono odbudowę zamku, a następnie udostępniono go zwiedzającym.
 
 
Tropsztyn Castle
 
The castle was menntioned as „already stone” in 1382 - means that in 13th c the wooden fortess was there. The family Ostroróg was the founder of the castle. Loceted at the peninsula surrounded from tree sides by water, is connected with Tropie village on the opposite river bank. In 16 th c, during Reformation times, turned into ruin by owners of the Różnów . Rebuilt in 20 th c by private owner is now available to visit.
 
 
Fundacja Odbudowy Zamku Tropsztyn
http://www.polinar.pl/tropsztyn/

 

 
 
 
 
 
 

8
Gotycki zamek obronny Lipowiec
 
 

Ruiny zamku biskupów krakowskich leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego na Szlaku Orlich Gniazd. Zamek murowany stopniowo zaczął powstawać od drugiej połowy XIII aż do początków XIV w. W XIV i XV w. zamek był kilkakrotnie poddawany różnym przebudowom. W 1800 r. na zamku wybuchł bardzo duży pożar, który obok zniszczeń wnętrz, strawił znaczną część dachu. Po tych ciosach budowla w zasadzie już nigdy się nie podniosła. Była tylko częściowo zamieszkana niemal do końca lat 40. XIX w. Coraz bardziej popadający w ruinę zamek dotrwał do lat 50. XX w. Prace konserwatorskie i badawcze trwały do 1975 r.  Udostępniony do zwiedzania.
 
 
 
Lipowiec Castle
 

The ruins of bishops of Cracow from 13th c castle are located in a very picturecque landscape of Cracow Jura upland. The brick castle gradualny began to emerge from the second half of the 13th century until the beginning of the 14th  century. In the 14th and 15th  century the castle was repeatedly subjected to various reconstructions. In 1800 the castle there is a serious fire, which  damaged the interior and destroyed a large part of the roof. After these disasters the building basically has never been reconstructed. It was only partly inhabited almost to the end of the 40s of the 19th century. The castle which was more and more falling into ruin survived until the 50's. The conservation work and research lasted until 1975. It is now open to visitors.
 
 
 
Wygiełzów, ul Podzamcze 1
32 - 551 Babice
 
http://www.mnpe.pl/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9
Zamek w Dąbrowie Tarnowskiej
 
 

Zamek wzniesiony w XVII w. Przez Ligęzów. W końcu XVII w. Michał Kazimierz Lubomirski przebudował zamek w barokowy pałac. W 1780 roku pałac przeszedł w ręce rodziny Stojowskich, którzy zamieszkiwali w nim do 1846 roku. Już wtedy został zdewastowany, a w kolejnych latach spalony i rozebrany. Zachowała się brama wjazdowa.
 Zamek w Dąbrowie Tarnowskiej jest często mylony z pałacem, przez zachowaną bramę. Zamek stał kiedyś w innym miejscu niż pałac.
 
 
 
 
 Castle in Dabrowa Tarnowska


The castle was built in the 17th century by Ligęza family. At the end of the 17th  century Michał Kazimierz Lubomirski transformed the castle into the baroque palace. In 1780, the palace was taken over by Stojowscy family, who lived there until 1846. Even then it was devastated, and in the subsequent years,  it was burned and demolished.  The only element that preserved is the entrance gate.
 The Castle in Dabrowa Tarnowska is often confused with a palace due to the preserved gate. Interestingly, the castle used to be located in a different place than the palace itself.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Zamek Podborze-Breń
 
 
 

Zamek (właść. fortyfikacja bastionowa) był zbudowany w XVI w. na wyniosłości zwanej dziś "Szwedzkim Okopem" na płn-wsch. od wsi. Zachowały się piwnice wieży. Widoczne są również pozostałości bastionów.
 
 
 
 Podborze-Breń Castle
 

The Caste (in fact, a fortification bastion) was built in the 16th century on the highland which  is called today -"Swedish trench" to the north-east from the village. The cellars of the tower  have survived. The remains of bastions are also visible.
 
 
 
 
 

11
Zamek w Bieczu
 
 

Zamek zbudowany w XIV w na Górze Zamkowej(334m npm) nad Ropą na miejscu wcześniejszego grodu. Wymiary zamku 42x20m. Posiadał wieżę. Według legendy był zamkiem królowej Jadwigi. Jako nieprzydatny rozebrany przez Kazimierza Jagiellończyka w 2 połowie XV w. Zachowały się fragmenty fundamentów, które po badawczych pracach archeologicznych zasypano.
 
 
 Castle in Biecz
 

The castle was built in the 14th  century on the Castle Hill (334m above the sea level) on the Ropa river at the site of the previous castle. The dimensions of the castle are 42x20m. There was a tower. The legend has it that the castle belonged to the Queen Jadwiga. As a useless place it was demolished by Kazimierz Jagiellończyk in the 2nd half of the fifteenth century. The elements of the foundations have survived which were filled after the archaeological research works.
 
 
 
 
 
 
12
Biecz - królewski dwór obronny
 
 

Istnienie zamku poświadczone w kronikach z 1395r. Funkcjonował on równocześnie z pierwszym zamkiem. Faktycznie był to królewski dwór obronny zbudowany na wzgórzu (280m npm). Po zniszczeniu zamku w jego miejscu wzniesiono kościół św.Ducha i szpital dla ubogich. W końcu XVIw rozpoczęto rozbiórkę zamku. Z uzyskanego materiału zbudowany jest istniejący do dzisiaj (stojący kilkadziesiąt metrów na zachód) budynek zwany "Grodem".
 
 
 Biecz – the royal fortified manor house


The existence of the castle is certified in the chronicals of 1395r. It functioned simultaneously with the first castle. In fact, it was the royal fortified manor house built on a hill (280m asl). After the destruction of the castle , the Holy Spirit Church was erected and a hospital for the poor. At the end of the 16th  century, the demolition of the castle began.  From the resulting material, the construction, which exists today, has been built (standing a few meters west) and is called “Gród” [a fortified town]
 
 
 
 
 

13
Zamczysko Berdechów w Bobowej
 
 

Ruiny zamku na wzgórzu zwanym Wały lub Zamczysko zachowały się ślady wałów i murów. Są to pozostałości po zamku Gryfitów-Bobowskich. Na miejscu pierwotnego założenia zamkowego został zbudowany w XIX w. dwór. Zamczysko Berdechów w miejscu zamku wzmiankowanego w latach 1436, położone jest 1,5 km na północny wschód od rynku. Obecnie widoczne są jedynie pozostałości wałów i zachowały się sklepione piwnice.
 
 
 
 Berdech Castle in Bobowa
 

The ruins of the castle on the hill called Wały or Zamczysko kept the traces of the embankments and walls. These are the remains of the Gryfit- Bobowski castle.  The nineteenth century manor house was built at the site of the original foundation of the castle.  Berdech castle is located 1.5 km to the northeast of the square market. The only remains that are currently visible are embankments and the preserved vaulted cellars.
 
 
 
 
 

14
Warownia w Wilczyskach
 
 
 

W Wilczyskach w II połowie XV w zbudowano warownię - wieżę mieszkalno-obronną o czterech kondygnacjach. W XVI w zamek został przebudowany na dwór obronny. Pod koniec XV w.. W 1483 r. właścicielem dworu w drodze zamiany został Klemens Turski, który przed 1525 r. wybudował wieżę i nadał dworowi charakter obronny. W 1525 r. dwór stał się własnością Adama Strasza, który gruntownie go przebudował, zmieniając jego obronny charakter i nadając mu cech rezydencji mieszkalnej.  Na przełomie XVIII i XIX w. jego piętro służyło jako spichlerz. Ok. 1900 r. w posiadanie dworu wszedł Kazimierz Ramułt, który odnowił budynek. Po II Wojnie Światowej dwór został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Został odnowiony dopiero w latach 60-tych XX wieku. Odrestaurowany dwór istniejący do dzisiaj.
 
 
 
 The stronghold in Wilczyska
 

Wilczyska is a place where in the second half of the 15th century  the stronghold- the fortified and residential four storey tower was constructed. In the 16th century the castle was rebuilt into a fortified manor house. At the end of the fifteenth century in  1483 Klemens Turski became the owner of the manor in the way of an exchange. He built the tower before 1525 and gave the manor its defensive character. In 1525 the manor became the property of Adam Strasz, who thoroughly rebuilt it, changing its defensive character and giving it the characteristics of a residential mansion. In the late 18th  and 19th  centuries its floor served as a granary. Kazimierz Ramułt became the owner of the manor in about 1900 and restored the building. After World War II, the mansion was abandoned and began to fall into disrepair. It was restored only in the 60s of the twentieth century. It is a restored mansion which can be visited today.
 
 
 
 

15
Kasztel w Szymbarku
 

Renesansowy dwór obronny wzniesiony przez rodzinę Gładyszów w 1540 r. Zbudowany na planie prostokąta z basztami narożnymi. W XIX w. użytkowany jako gorzelnia. Restaurowany po II wojnie światowej. Obecnie funkcjonuje jako Ośrodek Konferencyjno–Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”, oddział "Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach.
 
 
 
Castellum in Szymbark
 

The Renaissance fortified manor house built by the Gładysz family in 1540. It was constructed on a rectangular plan with corner towers. In the 19th  century it was used as a distillery. The construction was restored after World War II. Currently, it operates as a Conference and Exhibition Centre "Kasztel  in Szymbark,"  the branch " Mansions of Karwacjan and Gładysz families Museum" in Gorlice.
 
 

 
 
"Kasztel w Szymbarku" 38-311 Szymbark
http://www.muzeum.gorlice.pl

 

 
 
 
 
 
 
 

16
Zamczysko w Jankowej
 
 

Zamek wzniesiony w XIV w (1363-1364) przez kasztelana Biecza - Stanisława Jeżowskiego h. Strzmiele. Lokowany był na zachodnim brzegu rzeki Białej na terenie dzisiejszej wsi Jankowa. Zamek funkcjonował do XVIII w, potem podupadł. W XIX w został rozebrany przez Austriaków. Do dzisiaj zachowały się pozostałości fundamentów i piwnic zamkowych na wzniesieniu zwanym Zamczyskiem.
 
 
 Zamczysko in Jankowa
 

 The castle was built in the 14th century (1363-1364) by Castellan of Biecz - Stanislaw Jeżowski,  Strzmiele coat of arms.  It was located on the western bank of the White River in what is now Jankowa village. The castle functioned until the eighteenth century, then fell into decline. In the 19th  century it was demolished by the Austrians. The remains of the foundations and cellars of the castle on the hill known as Zamczysko have survived until today.
 
 
 
 
 
 

17
Dwór obronny w Gorlicach
 
 

Dwór nad rzeką Ropą zbudowali Karwacjanie w XV w. Obronny charakter budowli polegał na otoczeniu jej murem, wyposażeniu parteru w otwory strzelnicze. Dwór posiadał wieżę. Prawdopodobnie od południa i zachodu znajdowała się fosa. Pozostały po dworze lamus został zniszczony w 1915r. Dwór został odbudowany w 1992r. i Obecnie jest siedzibą Małopolskiej Galerii Sztuki.
 
 
 The fortified manor house in Gorlice
 

The manor on the Ropa River was built by  Karwacjan family in the 15th century. The defensive character of the building consisted of surrounding it with the wall and  equipping the ground floors with the slits. There was a tower. There was probably a moat from the south and west side. The remained granary was destroyed in 1915. The manor house was rebuilt in 1992  and currently it houses the Malopolska Art Gallery.
 
 
 
 
 

18
Zamczysko w Krygu
 
 

Na górze Zamkowej istniał w średniowieczu zamek lub dwór obronny. Tuż pod szczytem znaleziono ślady zamczyska z XV-XVI w. Były to fragmenty ceramiki i murów obronnych. Osadnictwo istniało w tym miejscu przed X w., o czym świadczą wykopaliska w okolicach zamku.
 
 

Zamczysko in Kryg

 

At the top of the Zamkowa Mountain there was a castle or a fortified manor house in the Middle Ages. Just below the summit the  traces of a castle from the 15th  and 16th century were found. They were fragments of pottery and defensive walls. The settlement existed here before ten century, proof of which are the excavations in the vicinity of the castle.

 

 

 

 

19
Zamek w Bieczu
 
 

W Bieczu istniał trzeci zamek, który został zbudowany w pocz. XVIw. Zamek otoczony był ziemnymi fortyfikacjami bastejowymi. W latach 1641-1650 na miejscu zamku zbudowano istniejący do dzisiaj kościół i klasztor reformatów.
 
 
 Castle in Biecz
 

In Biecz there was a third castle, which was built at the beginning of the 16th century. The castle was surrounded by earthen bastile fortifications. Between the years 1641-1650 the church and the convent of the reformers, which exist today,  were built on the site of the castle.
 
 
 
 
 
 

20
Dwór obronny w Ropie
 
 

Zbudowany prawdopodobnie w połowie XVIw z inicjatywy rodziny Brzezińskich. W XIXw dwór przebudowany na lamus dworski zachowany do dzisiaj usytuowany jest w zachodniej części zespołu pałacowego w centrum miejscowości. Po niedawnym pożarze - odbudowywany. Obecnie w rękach prywatnych.
 
 
 
 The fortified manor house in Ropa


It was probably built in the middle of the 16th  century, on the initiative of Brzeziński family. In the 19th century it was transformed into a court granary which is located in the western part of the palace complex in the center of the town. After a recent fire -  it has been restored. Currently it is privately owned.
 
 
 
 
 
 

21
Zamek na  Gródku w Krakowie
 
 

Zamek został wzniesiony przez Wł.Łokietka w 1312r. Ulokowany był we wschodniej części miasta w obrębie jego murów obronnych. W XVIIw. Na terenie zamku zbudowany został klasztor dominikanek.
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie tzw. Gródka pochodzą z IX-X w., a być może nawet z VII w., czego dowodzą badania archeologiczne na tym terenie. Na przełomie XIII i XIV w. powstał w tym miejscu ufortyfikowany gród należący do krakowskiego wójta Alberta. W maju 1311 r. niemieckie mieszczaństwo Krakowa wznieciło bunt, na którego czele stanął wójt Albert. Powodem wystąpienia była chęć obsadzenia tronu polskiego osobą Jana z dynastii Luksemburgów, nie zaś Władysława Łokietka. Ten ostatni zdobył w czerwcu 1312 r. zamek Alberta, "unieszkodliwił" buntowników, a budowlę zrównał z ziemią. Kilka lat później na miejscu grodu powstał zameczek miejski zwany "Gródkiem łokietkowym". Fortalicja była otoczona wałem i fosą, co potwierdza notatka z 1340 r., która powstała przy okazji sprzedaży parceli ziemnej leżącej w miejscu dawnej fosy. W tym samym roku Gródek praktycznie stracił swe znaczenie, gdyż miasto zostało domknięte murami miejskimi.
Gródek jednak nie zniknął i na początku XV w. w niewyjaśnionych okolicznościach przeszedł w ręce Tarnowskich. Po pożarze w 1475 r. zameczek został odbudowany w postaci pałacu, który pozostał własnością Tarnowskich aż do 1621 r. Został wówczas kupiony przez księżną Annę z Branickich Lubomirską i przekazany siostrom dominikankom. Budynki pałacowe zostały następnie zburzone i do 1635 r. wzniesiono w tym miejscu klasztor, który istnieje do dziś.
 
 
 Castle in Gródek in Kraków
 

The castle was constructed  by Wladyslaw Lokietek  in 1312. It was located in the eastern part of the city within its fortified walls. In the 17th  century the Dominican monastery was built  in the area of ​​the castle .
The first traces of a settlement in the so-called Gródek  come from the 9th and 10th century, and perhaps even the 7th century, proof of which is the archaeological research in this area. At the turn of the 13th and 14th century a fortified castle, belonging to the mayor of Krakow – Albert, was built. In May of 1311 the German burghers of Krakow started  a revolt, which was lead by Mayor Albert. The reason of the revolt was a desire to place John of the Luxemburg dynasty on the Polish  throne, not Władysław Łokietek. The latter managed to capture the Albert’s Catle in June 1312,  render the rebels harmless and razed the building to the ground. A few years later, on the site of the castle, a little  city castle was constructed which was called "Gródek łokietkowy." The fortification was surrounded by an embankment and a moat, which is confirmed by a note from 1340, established on the occasion of the sale of the lot of earth lying on the old moat. In the same year, Gródek almost lost its meaning, because the town was closed by the city walls. Gródek, however, did not disappear  and at the beginning of the 15th century in mysterious circumstances,  it was passed onto Tarnowski family. After a fire in 1475 the castle was rebuilt in the form of a palace, which remained the property of the Tarnowski family until 1621. It was then bought by the Duchess Anna of Branick- Lubomirski family and handed over to Dominican sisters. The Palace buildings were then destroyed and until 1635 the monastery, which still exists today, was built.
 
 
 
foto Albin Marciniak
 
 
 
 

22
Warowny klasztor w Tyńcu
 
 

Warowny klasztor Benedyktynów ulokowany na stromych skałach nad Wisłą. Zbudowany w stylu romańskim w XI w. przez Kazimierza Odnowiciela. Otoczony był murem obronnym z basztami. Zniszczony przez Tatarów w 1259 r.  W zabudowie zamkowej znajduje się zamkowy kościół i barokowe budynki klasztorne. Na początku XVII w. zamek umocniony fortyfikacjami ziemnymi. Ucierpiał w czasie najazdu Szwedzkiego (1655) i walk konfederatów barskich (1771). Strawiony przez pożar w 1834 r. Zachowały się mury, baszta i studnia.
 
 
Fortified monastery in Tyniec
 
Fortified Benedictine monastery located on the steep rocks over the Wisła river. Built as a Roman building by polsh king Kazimierz Odnowiciel in 11th c, surrounded with defensive stone walls with towers. Destroit by Tartars tribe in 13th c, then rebuilt and reiforced by earthy fortifications. Complex contains monastery and ancien church, walls, tower and well.
 
 
 
 
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
 
 
 
 
 
 
 
 

23
Zamek Królewski na Wawelu
 
 

Zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie, na Wawelu, z 71 salami wystawowymi. Posiada dziedziniec z krużgankami arkadowymi, bramę wjazdową i pięć wież mieszkalnych. Na terenie zamku podczas wykopalisk archeologicznych stwierdzono istnienie już w XI wieku dużej liczby obiektów murowanych. Po utracie niepodległości przez Polskę na zamek wkroczyły wojska zaborcze, niszcząc i grabiąc dawną siedzibę królewską. Rezydencję przeznaczono wówczas na koszary wojsk austriackich, przebudowan.ą w latach 1803-1807. Po opuszczeniu zamku przez wojska austriackie w 1905 r. usunięto przeróbki budowli na koszary. W czasie okupacji hitlerowskiej (1940–1944) rezydencja odgrywała rolę biura oraz mieszkania generalnego gubernatora Hansa Franka. Obecnie jako oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
 
 
Royal Wawel Castle

The Royal Castle in Kraków hosts 71 chambers for visitors. Early beginnings reach 11c when many stone buildings were located here. The splendor time of the residence was in 16 c, during the Jagiellonian dynasty period, in the Renaissans age. After Poland loose the independence, the Austrian soldiers stayed here and the royal residence was changed in military barracks during II world war the governer of nazi Hans Frank lived in the Wawel Castle. Now, lovely renovated, is a state museum.
 
 
Zamek Królewski na Wawelu
Państwowe Zbiory Sztuki
31-001 Kraków, Wawel 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24
Wieża obronna w Krakowie - Woli Justowskiej
 
 

Wieża obronna lub fortalicium, została zbudowana prawdopodobnie pod koniec XIVw. Pozostałości jego tj. fundamenty wieży zostały odkryte podczas prac badawczych w pałacu Decjusza.
 
 
 Fortified Tower in Kraków – Wola Justowska


Defensive tower or fortalicium, was probably built in the late 14th century. Its remains , mainly tower’s foundations were discovered during the  research works in the Decius palace.
 
 
 
 
 
 
 

25
Zamek w Krakowie - Przegorzały
 
 

Zamek składa się z trzech budynków. Pierwszy-kojarząca się z okresem średniowiecza kamienna baszta, drugi to zamek oraz znajdujący się nieopodal nowoczesny hotel. Tu w okresie wojny miał być luksusowy ośrodek wpoczynkowy pilotów Luftwaffe. Obecnie mieści się tu Instytut Polonijny.
 
 
Przegorzały Castle
 
The castle was built in the beginning of 20th c, the designed by the famous architect Szyszko-Bohusz. The complex consist of the tower in medieval style, the huge castle and modern hotel.
 
 
ZAMEK W PRZEGORZAŁACH
30-251 Kraków, ul. Jodłowa 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26
Dwór obronny w Branicach
 
 

Znajduje się tu niewielki dwór obronny, który zbudowany został 1603r. w stylu późnorenesansowym na polecenie Jana Branickiego. Obecnie jest on siedzibą muzeum pamiątek z dawnych epok i znalezisk archeologicznych.
 
 
Defensive manor in Branice
 
The manor dated on 1603 is built in Renaissance style, with the attic and sgraffiti decorations. Nowaydays is a branch of Archeological Museum of Kraków and hosts a collection of historical objects.
 
 
 
ul. Sasanek 2a, 31-985 Kraków-Nowa Huta tel. 12 640 80 60
 
 
Zamek i dworek w Branicach 3
 
 
obszerna fotorelacja:  Zamek i Dwór w Branicach
 
 
 
 
 
 

27
Wieża obronna w Krakowie - Łobzów
 
 

W Łobzowie stanowiącym obecnie dzielnicę Krakowa, Kazimierz Wielki wzniósł wieżę obronną/fortalicium stanowiącą jego letnią rezydencję. Przebudowy dokonał Stefan Batory, który przekształcił ją w manierystyczny pałac. Zygmunt III w kolejnej przebudowie nadał rezydencji szatę barokową. Obecnie pałac należy do Politechniki Krakowskiej. Na części terenu rezydencji mieści się stadion WKS "Wawel".
 
 
 The fortified Tower in Kraków – Łobzów
 

In Łobzów , which is currently one of the districts of Krakow, Kazimierz Wielki built a defensive tower / fortalicium representing his summer residence. Stefan Batory, who was in charge of the reconstruction, transformed it into the Mannerist palace. Zygmunt III in a subsequent reconstruction gave the mansion baroque style. Today the palace belongs to the Krakow University of Technology. On the part of the residence area there is a  WKS "Wawel" stadium.
 
 
 
 
 

28
Wieża mieszkalno-obronna Kraków - Zwierzyniec
 
 

Z przekazów pisanych można przypuszczać, że z młyna nad Rudawą ok. 1370r została wzniesiona wieża mieszkalno-obronna z inicjatywy Jadwigi z Melsztyna. Obiekt był wzmiankowany w dokumentach z 1402r jako dom pani Ociny. Przestała ona funkcjonować pod koniec XVw. Dokładne miejsce lokalizacji wieży nie zostało ustalone.
 
 
 The residential- defensive Tower of Kraków – Zwierzyniec
 

It might be assumed, due to the written sources, that the mill at the  Rudawa River the residential-defensive tower was built  on the initiative of Jadwiga from Melsztyn. The facility was mentioned in the documents from 1402 as the home of Mrs. Ocina. It ceased to function at the end of 15th century. The exact location of the tower has not been established.
 
 
 
 
 

29
Zamek - Biały Kościół z.Kluczwoda
 
 

Zamek był wzniesiony na szczycie wzgórza nad Kluczwodą na początku XIVw. Pełnił funkcję obronnej rezydencji Syrokomlów. W 2 połowie XIVw. zamek zostaje opuszczony. Związane jest to z katastrofą budowlaną. Syrokomlowie zbudowali kolejny zamek w pobliskiej Korzkwi.
 
 
 Castle – Biały Kościół of Kluczwoda Valley
 

The castle was erected on a hilltop at Kluczwoda at the beginning of the 14th century. It served as a defensive residence of Syrokomla family. In the 2nd half of the 14th century  the castle was abandoned. This is connected to the construction disaster. The Syrokomla family built another castle in the nearby Korzkwia village.
 
 
 
 
 
 

30
Zamek rycerski w Korzkwi
 
 

Zamek rycerski zbudowany w XIVw. Fundatorem zamku był Jan z Syrokomli, który po katastrofie zamku w Białym Kościele kupił górę Korzkiew. Zamek w swej historii często zmieniał właścicieli. Zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego w XVIIw. Opuszczony na początku XXw. stopniowo ulegał ruinie. Zachowały się mury budynku mieszkalnego. Od 1977 roku zamek znajduje się w rękach prywatnych, a właściciel systematycznie odbudowuje zamek i doprowadza go do dawnej świetności.
 
 
Castle in Korzkwia

Castle built in 14 th c century by Jan Syrokomla who after the catastrophe of castle in Bialy Kościół bought the mountain Korzkiew. Castle changed his owner multiple times. Severly damaged during swedish deluge in 17th c. Abandoned at the beginning of 20th c., slowly but steadily fell into ruin. Walls of residential building are still standing. Since 1977 remained in private hands and systematically gets rebuilt and returned to its older magnificence.
 
 
32-088 Przybysławice, Polska,
http://www.donimirski.com/zamek-korzkiew
zwiedzanie zamku jest bezpłatne
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31
Zamek rycerski w Morawicy
 
 

Zamek rycerski zbudowany prawdopodobnie przez ród Toporczyków w XIVw. Zniszczony w XVIIw. Zachował się budynek mieszkalny-obecnie plebania.
 
 
 Knight's castle in Morawica


Knight's castle was probably built by the Toporczyk family in the 14th century. It was destroyed in the seventeenth century. The residential building has survived - currently it is a presbytery.
 
 
 
 
 

32
Zamek królewski w Ojcowie
 
 

Zamek królewski zbudowany w stylu gotyckim w XIVw. przez Kazimierza Wielkiego. Był siedzibą starostów niegrodowych. Odnowiony na początku XVIIw. Ograbiony i zniszczony przez Szwedów w XVIIw. Odbudowany przez St.Korycińskiego. W XIXw. zamek częściowo rozebrany. Zachowały się resztki murów, ośmioboczna, najstarsza w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej kamienna wieża, brama wjazdowa i studnia.
 
 
Castle in Ojców

Castle built in gothic style in 14th c. by King Kazimierz the Great. Renovated at the beginning of 17th c . Looted and destroyed by Swedes in 17th c Rebuilt by St. Koryciński. In 10thc. partly disassembled. Remnants of walls are still in place as well as entry gate, well and octagonal stone tower, the oldest one in Jura Krakowsko-Częstochowska.
 
 
 
 
 
 
 
 

33
Zamek Pieskowa Skała
 
 

Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIVw. w miejscu wcześniejszej drewnianej warowni. Strzegł szlaku handlowego na Śląsk. W latach 1377-1608 był siedzibą rodu Szafrańców. Rozbudowany w XVw.a przebudowany w stylu renesansowym w XVIw. Zajęty a następnie  zniszczony przez Szwedów. Po odbudowie  spłonął w 1718r. Odrestaurowany w 1760r. Ponownie płonął w  1850r.  i w 1863r. Odrestaurowany w latach 1950-1969. Obecnie muzeum- Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Zamek wykorzystywany wielokrotnie przy kręceniu filmów m.in."Janosika". Obok zamku znajduje się skała zwana "Maczugą Herkulesa".
 
 
Castle Pieskowa Skała

Castle built by King Kazimierz the Great in 14th c In the place of an older one. It guarded trade routes to Silesia. In the years 1377-1608 was a seat of Szafraniec noble house. Expanded in 15th c and rebuilt in renaissance style later in 16th c Taken and later demolished by Swedes. After getting rebuild burned down in 1718. Rebuilt again in 1760 and again struck by fire in 1850 and 1863. Rebuilt in 1950-1969. Now it is a part of Wawel Royal Castle National Art Collection Used extensively as a scenery in movies e.g. „Janosik”. Famous monadnock „maczuga Herkulesa is located next to the castle.
 
Zamek Pieskowa Skała
32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
http://pieskowaskala.eu/
 
 
 
 
 
 
 
 

34
Zamek Skała-Grodzisko
 
 

W 1228r Henryk Brodaty wzniósł gród, w obrębie którego istniał romański kościół. Gród w roku 1243 objęły klaryski. W czsie, gdy przełożoną zakonu była Salomea, siostra Bolesława - powstał murowany zamek. W 1320r zakom przeniósł się do Krakowa a opuszczony zamek niszczał. Z zamku zachowały się fragmenty murów za pustelnią.
 
 
 Skała-Grodzisko Castle
 

In 1228, Henryk Brodaty erected a castle, within which there was a Romanesque church. The Castle in 1243 was taken over by  the Poor Clares. When Salomea, who was the Mother Superior, the sister of Boleslaw - a stone castle was built. In 1320 the order was moved to Krakow and the abandoned castle fell into disrepair. The fragments of the walls behind the hermitage have survived.
 
 
 
 
 

35
Zamek w Skawinie
 
 

Zamek został zbudowany w 2 połowie XIVw. Był rezydencją wójtów Skawiny. Zamek graniczył z murami miejskimi. Miał kształt czworoboku z graniastą wieżą i domem mieszkalnym.W 2 połowie XVIIIw. Budowla popadła w ruinę. Pozostałości zamku przetrwały w formie nasypu ziemnego oraz resztek wału.
 
 
 
 Castle in Skawina

 The castle was built in the 2nd half of the14th century. It was  the residence of the mayors of  Skawina. The Castle bordered with the city walls. It had a square shape with an angular tower and a residential area. In the 2nd half of the 18th century the building fell into disrepair. The remains of the castle have survived in the form of an embankment.
 
 
 
 
 
 

36
Zamek gotycki Tenczyn w Rudnie
 
 

Ruiny rycerskiego zamku "Tenczyn" zbudowanego na wzgórzu w stylu gotyckim w połowie XIVw. Przebudowany i ufortyfikowany w 2 połowie XVIw. Po 1638r. w rękach Opalińskich. Spalony przez Szwedów w 1656r. Odbudowany przez Lubomirskich. Na początku XVIIIw. opuszczony uległ ruinie. Zachowały się fragmenty zamku górnego i podzamcza.
 
 
Castle Tenczyn in Rudno

Ruins of „Tenczyn” castle built on a hill in gothic style in 14th c Rebuilt and fortified in the second half of XVI c. After 1638 owned by Opalińscy noble house. Burned down by Swedes in 1656. Rebuild by Lubomirscy family. In the beginning of XVIII abandoned and succumbed to run. Upper keep still stands.
 
 
Ruch turystyczny na zamku organizuje Fundacja New Era Art.
Kontakt do koordynatora:
784 412 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
Wieża obronna w Piekarach naprz. klaszt. Tyniec
 
 

Najprawdopodobniej znajdowała się tam wieża obronna (obecnie zamczysko). Pozostałości były badane w czasie badań archeologicznych w 1932r. Budowla pochodziła z 1246r., a  budowniczym był Konrad Mazowiecki. Kamienno-drewniana wieża zbudowana na planie kwadratu 12x12m.  spłonęła w XIIIw. Odbudowę podjęto ale nie ukończono.
 
 
 Fortified Tower in Piekary  opposite the monastery in Tyniec
 

Most probably there used to be a fortified tower (currently the castle). The remains were tested during archaeological excavations in 1932. The building dated back 1246,and the builder was Konrad Mazowiecki. Stone and wooden tower built on a square plan 12x12m. It burned down in the 13th century. The reconstruction was taken up but not completed.
 
 
 
 
 
 
38
Zamczysko Dubie
 
 

Na północny zachód od wsi na Górze Zamczysko można zauważyć pozostałości po dawnej wieży obronnej. Zachowały się fundamenty kamiennej budowli obronnej. Założenie  składało się z wieży obronnej i obszernego majdanu.
 
 
 Castle in Dub
 

Northwest of the village on the Zamczysko Mountain you can see the remains of the former fortified tower. The foundations of a stone defensive structure have survived. It consisted of a fortified tower and extensive courtyard.
 
 
 
 
 
 
39
Zamek w Smardzowicach
 
 

Na pograniczu Ojcowa i Smardzowic na Górze Koronnej znajdują się pozostałości zamku z XIIIw. Są to prawdopodobnie pozostałości ruin zamku Wyszogród zbudowanego w 1231r przez Konrada Mazowieckiego.
 
 
 Castle in Smardzowice
 

The remains of the castle dating back the 13th century are located on the borderline of Ojcowa and Smardzowice on the Koronna Mountain. These are probably the remains of the Wyszogród castle ruins which was built in 1231 by Konrad Mazowiecki. '
 
 
 
 
 

40
Dwór obronny w Pisarach
 
 

W miejscowości Pisary wzmiankowanej w dokumentach już w 1319r znajdował się zbudowany na początku XVIIw dwór obronny. Lamus pełnił również rolę skarbca. Ostatnio po remoncie w latach 60 XXw był siedzibą galerii sztuki.
 
 
 The fortified manor house in Pisary
 

In Pisary village, mentioned in documents as far back as  in 1319, the fortified manor house was built in the early 17th century. The granary also served as the treasury. After the recent renovation in the 60’s of the  20th century it housed the art gallery.
 
 
 
 
 

41
Wieża obronna w Przyszowej
 
 

Średniowieczny obiekt obronny (obecnie zamczysko) na górze Łyżka koło wsi Przyszowa. Na płaskim szczycie wysokiej góry nazywanej Łyżka, znajdują się pozostałości wału ziemnego i suchej fosy; układ terenu sugeruje, że wały mogły być podwójne. Według miejscowych podań w XIII wieku schroniła się tu przed Tatarami wraz ze skarbcem klasztornym święta Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Przypuszcza się, że początkowo na górze Łyżka znajdował się obiekt obronny należący do kasztelanii sądeckiej, a później zameczek rycerski rodu posługującego się zawołaniem "Janina".
 
 
 The fortified Tower in Przyszowa
 

The medieval fortified building (now the castle) is located on the Łyżka Mountain near the  Przyszowa village. On the flat top of a high mountain called Łyżka, there are the remains of an  embankment and a dry moat. The layout of the land suggests that there might have been double embankments. According to the local tales, in the thirteenth century Holy Kinga, a wife of Boleslaw Wstydliwy, together with monastic treasury, found a shelter against the Tatars. It is believed that initially, a fortified facility belonging to castellany of Sącz, was located on the the Łyżka Mountain top  and later it became the knightly castle of a family who were called "Janina".
 
 
 

42
Dwór obronny w Skrzydlnej I
 
 

W miejscowości Skrzydlna istniał średniowieczny dwór obronny komesów Ratułdów z murowaną wieżą obronną. Informacje o dworze znajdują się w dokumentach z 1473r. Po dworze nie zachowały się żadne ślady. Nie jest również znana jego dokładna lokalizacja.
 
 
 Fortified manor house in Skrzydlna I


In the Skrzydlna village there was a medieval fortified manor house of Ratułt dignitaries with brick fortified tower. Information about the manor house is found in documents from 1473. No traces of the castle have been left. Its exact location is not known as well.
 
 
 
 
 
 
 
43
Dwór obronny w Skrzydlnej II
 
 

Dwór w Skrzydlnej lokowany jest na rzeką Stradomką otoczony parkiem. Dwór obronny został wzniesiony w II poł.XVIw z inicjatywy Prokopa Pieniążka herbu Odrowąż. Budynek otoczony był wałem i fosą . Dwór po przebudowach zachowany do dzisiaj użytkowany w celach mieszkalnych.
 
 
 Fortified manor house in Skrzydlna
 

The mansion in Skrzydlna is situated on the Stradomka  river and is surrounded by a park. This fortified manor house was built in the second half of the 16th century on the initiative of Prokop Pieniążek, Odrowąż coat of arms. The building was surrounded by an embankment and a moat. The manor house, after the reconstructions, has survived and is used today for residential purposes.
 
 
 
 
 
 

44
Wieża obronna w Janowiczkach
 
 

Najprawdopodobniej była to wieża obronna/donżon. Została zbudowana w latach 20 XIVw. Budowę poprzedziło staranne przygotowanie terenu, a do wykonania murów i domu wieżowego użyto miejscowego kamienia marglowego. Zamek pełnił funkcję obronną. W niespełna pół wieku później zamek przestał istnieć. Przyczyną były wady konstrukcyjne i słaby materiał budowlany.
 
 
 The fortified tower in Janowiczki
 

Most likely it was a defensive tower / a keep. It was built in the 20s of the 14th century. The construction was preceded by a careful preparation of the land, malm stone was used to create the  walls of the house and the tower. The castle served as defensive construction. In less than half a century later the castle ceased to exist. The cause included the design flaws and weak building material.
 
 
 
 

45
Zamek renesansowy w Książu Wielkim
 
 

Zamek zbudowany w latach 1585-1595 przez biskupa krakowskiego P.Myszkowskiego w stylu renesansowym według projektu S.Gucciego. W I połowie XVIIIw. Był własnością Wielkopolskich. W XVIIIw. Przebudowany na pałac w stylu barokowym w XVIIIw. Zachowany wraz z parkiem i bastionami. Obecnie siedziba zespołu szkół rolniczych. Najprawdopodobniej nie pełnił żadnych funkcji obronnych, a jedynie rezydencjonalne. Trudno go nazwać zamkiem choć w przewodnikach widnieje jako takowy.
 
 
Renaissance castle in Książ Wielki

Built in years 1585-1595 by Krakow’s archbishop Myszkowski in renaissance style by according to blueprints by S.Gucci. In the first half of XVIIc was owned by Wielkopolscy. In 18th c Rebuilt as a palace in Barocco style in 18th c. Complex includes park and bastions. Currently hosts school of agriculture. Castle did not fill any defensive role, only used as residence. Although it is hard to call it a „castle” but it is named that way in touristic guides
 
 
http://zsppksiaz.republika.pl
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim
32-210 Książ Wielki
ul. Wincentego Witosa 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46
Zamek w Dobczycach
 
 

Ruiny zamku usytuowanego na urwisku nad Rabą a zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego w XIVw. Był siedzibą starostów niegrodowych. Rozbudowany w XVIw. Zrujnowany w czasie wojny na początku XVIIw. Zachowały się ceglane mury przyziemia, wieży i kaplicy. Zamek restaurowany. Obecnie Muzeum Regionalne.
 
 
Castle in Dobczyce

Ruins of castle located on a cliff over the Raba river, built by Kazimierz the Great in 14th c Extended in 16thc. Demolished in war in the beginning of 17th c Old chapel and tower are still standing. Currently regional museum.
 
 
32-410 Dobczyce
Stare Miasto
tel. 518 825 830
http://www.zamek.dobczyce.pl/
 
 
 
 
 
 
 
 

47
Zamek w Myślenicach
 
 

Zamek zbudowany na zboczu góry Uklejny prawdopodobnie na początku XIVw. W XVw. w rękach rycerzy-rozbójników. Zniszczony przez wojska króla Kazimierza Jagiellończyka w 2 połowie XVw. Zachowały się fragmenty kamiennych murów cylindrycznej wieży.
 
 
 Castle in Myślenice
 

The castle was built on a slope of Uklejna Mountain probably at the beginning of the 14th century. In the 15th century it was taken over by the knights- the robbers. It was destroyed by the army of King Kazimierz Jagielloczyk in the 2nd half of the 15th century. The elements of stone walls of the cylindrical tower have survived.
 
 
 
 
 

48
Dwór obronny w Myślenicach
 
 

W Myślenicach istniał renesansowy dwór obronny, zbudowany w latach 1550-1560. Został zniszczony w XVIIIw. Rozebrany po 1773r. Do dzisiaj nie zachowały się żadne ślady zamku.
 
 
 Fortified manor house in Myślenice


In Myślenice there was a Renaissance fortified manor house, built between 1550-1560. It was destroyed in the 18th century. It was demolished after 1773. Until today, no traces of the castle have left.
 
 
 
 
 

49
Zamek w Nowym Sączu
 
 

Zamek wzniósł Wacław II Czeski na miejscu drewnianej strażnicy. Informacje pochodzą z dokumentu z 1331r. W 1611r. ucierpiał w czasie pożaru. Rozbudowany w latach 1611-15. Całkowitej zagładzie uległ w 1945r. w wyniku potężnej eksplozji. Zachowały się szczątki zamku na narożu skarpy. Istniejąca Baszta Kowalska i fragmenty murów przyziemia nie były częścią zamku były bowiem fragmentami miejskiego systemu obronnego.
 
 
Castle in Nowy Sącz

Castle build by Wacław II Czeski in the place of an older, wooden outpost. Oldest documents mentioning it comes from 1331. In 1611 damaged in a fire. Extended in 161-1615.Crumbled in a huge explosion in 1945. Closely located tower and fragments of city walls were not included in the castle as they were part of settlement defense system.
 
http://www.nowysacz.pl/zamek-krolewski-ruiny-opis
Zwiedzanie ruin zamku jest bezpłatne
 
 
 
 
 
 
 

50
Zamek w Gródku n.Dunajcem
 
 

Zamek zbudowany na wzgórzu (po spiętrzeniu wody ruiny na wyspie na Jeziorze Rożnowskim). Jego założenie datowane jest na okres późnego średniowiecza. Zamek strzegł traktu łączącego Spisz z Krakowem. Wielokrotnie zmieniał właścicieli. Z biegiem lat zamek podupadł. W trakcie badań przed utworzeniem jeziora odkryto w partii szczytowej wzgórza relikty wału ziemnego o wysokości 1m. Najprawdopodobniej był to jednak gród, ponieważ nie posiadał elementów kamiennych. Mogła znajdować się tam palisada z wieżą drewnianą wewnątrz.
 
 
Castle in Gródek by Dunajec


The castle was built on the hill (after damming up water ruins on the island on Rożnowski Lake). Its foundation is dated back to the period of the late Middle Ages. The castle guarded the route connecting Spisz and Krakow.  It repeatedly changed its owners. Over the years the castle fell into ruin. During the research before creating the lake, the relics of the 1m embankment were discovered at the top of the hill. Most likely it was a castle, however, since there were not any stone elements there could have been a palisade of  the inner wooden tower .
 
 
 
 
 
 
 
 

51
Zamek rycerski Maszkowice
 
 

Na lewym brzegu Dunajca na Górze Zyndrama istniał zamek rycerski zbudowany wg. Tradycji przez Zyndrama. Zamek otoczony  kamiennym murem o grubości do 7m. i wymiarach 80x40m Najprawdopodobniej były to mury sprzed 3 tys. Mury obwodowe chroniły luźno położone półziemianki lub chaty drewniane, jakie budowano w takiej formie i na tych terenach 3 tys lat.  To, że użyto tutaj kamienia stanowi niesamowity wyjątek wśród innych typowych grodów. Był to więc nietypowy gród ,i warto go wymienić bo rzeczywiście jest to obiekt obronny na skalę światową. Zachowały się fragmenty murów zamkowych.
 
 
 The knight’s castle in Maszkowice
 

On the left bank of the Dunajec river on the Zyndrama Mountain there was a knight's castle built according to the tradition of Zyndrama. The castle was surrounded by a stone wall with a thickness of up to 7m and dimensions 80x40m. They probably were the walls dating back 3 thousand years. The perimeter walls protected the randomly situated shelters or wooden houses that were built in such a form and in these areas 3 thousand years ago. The fact that the stone was used in the castle’s construction made it truly unique.  It was an amazing castle, and it should be visited  because it is a really defensive facility on a global scale. The elements of the castle walls have survived.
 
 
 
 
 

52
Zamek Lemiesz n.Dunajcem
 
 

Zamek zbudowany dla obrony doliny Dunajca. Nieznana jest dokładna lokalizacja zamku. Prawdopodobnie jest to grodzisko w Białej Wodzie. Czyli gród. Ewentualnie castrum Lemiesz odnosi się do wieży obronnej, otoczonej obwarowaniami ziemno-drewnianymi. Wymieniony w XIV-wiecznym Żywocie św. Kingi, zbudowany po 1288 roku.
 
 
 Castle in Lemiesz by Dunajec
 

The castle was built to defend the valley of Dunajec. The exact location of the castle is unknown. This is probably a fortified settlement in Biała Woda that is a castle. Alternatively, the term Lemiesz refers to the fortifed tower, surrounded by earth-wooden fortifications. It was mentioned in the fourteenth-century “Żywot” of St. Kinga, it was built after 1288.
 
 
 
 
 
 

53
Zamek w Muszynie
 
 

Zamek zbudowany na przełomie XIII-XIVw. przez biskupów krakowskich. Odebrany biskupowi J.Muskacie przez króla Władysława Łokietka. Rozbudowany i umocniony za panowania Kazimierza Wielkiego. Załoga zamku strzegła szlaku handlowego na Węgry. W 1474r. uszkodzony przez Węgrów, odbudowany w XVIw. W końcu XVIIw. uległ ruinie. Zachowały się resztki murów i wieży.
 
 
 Castle in Muszyna
 

The castle was built at the turn of the 13th  and 14th century by the bishops of Krakow. It was taken away from the bishop J. Muskat by the King Władysław Łokietek.  It was expanded and strengthened during the reign of Kazimierz Wielki. The crew of the castle guarded the trade route to Hungary. In 1474 it was  damaged by the Hungarians, rebuilt in the 16th century. At the end of the 17th century it fell into ruin. The remains of the walls and towers have survived.
 
 

 

 
 
 

54
Zamek rycerski w Rożnowie
 
 

Ruiny rycerskiego zamku na wzgórzu Łaziska zbudowany przez rycerzy Gryfitów w XIIIw. Rozbudowany w XIVw. przez ród Rożenów. W XVw. był własnością Zawiszy Czarnego. Opuszczony w 2 połowie XVIw. uległ ruinie. Zachowały się fragmenty murów wieży i kaplicy.
 
 
 Knigt’s Castle in Rożnów
 

The ruins of the knight's castle on the Łaziska hill which were built by the Griffin Knights in the 13th century. It was expanded in the 14th century by the Rożenów family. In the15th century it was owned by Zawisza Czarny. It was abandoned in the 2nd half of the 16th century and fell into ruin. Only the elements of the walls of the tower and the chapel have survived.
 
 
 Zamek Zawiszy w Rożnowie 6
 
 
 
 
 
 
 

55
Zamek renesansowy w Rożnowie n.Dunajcem
 
 

U podnóża starego zamku znajdują się ruiny zamku zbudowanego przez hetmana Jana Tarnowskiego w stylu renesansowym w 1 połowie XVIw. Budowy nie dokończono. Zachowały się: ludwisarnia, fragmenty kurtyn, bastion, budynek bramny i resztki murów. najlepszą nazwą jest beluarda lub fortyfikacja bastionowa. Konstrukcyjnie można go dodać też do zamków. Jest to forma przejściowa. Posiada np. budynek bramny.
 
 
Renaissance castle in Rożnów by Dunajec


At the foot of the old castle there are ruins of the castle built by Hetman Jan Tarnowski in the Renaissance style in the 1st half of the 16th century. The construction was not completed. The bell-foundry, fragments of curtains, bastion, gatehouse and remnants of the walls have survived. The best name for it is the bulwark or fortification bastion. It can also be added to the group of the castles as for its structure. It is a transitional form. It has for example a gatehouse.
 
 
Zamek Dolny
 
 
 
 
 
 
 
 
56
Zamek w Rytrze
 
 

Ruiny zamku na stromej górze nad Popradem zbudowanego w końcu XIIIw. Rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIVw. Strzegł pogranicza i szlaku handlowego na Węgry. Przebudowany w XVw. Zniszczony około połowy XVIIw. Zachowały się fragmenty kamiennych murów i wieży oraz fosa.
 
 
 Castle in Rytro


The ruins of the castle can be found on a steep mountain by the Poprad River built at the end of the 13th century. It was extended by Kazimierz Wielki in the 14th  century. It guarded the border and the trade route to Hungary. It was rebuilt in the 15th  century but destroyed in about half of the 17th century. The fragments of stone walls and towers as well as a moat have survived.
 
 
 
 
 
 

57
Klasztor warowny w Starym Sączu
 
 

Ufundowany w1280r. Przez św.Kingę klasztor klarysek usytuowany w centrum Starego Sącza na stromej skarpie nad Popradem. W skład systemu obronnego klasztoru wchodziły obronne mury okalające, cylindryczna baszta oraz znajdująca się obok kościoła wieża bramna.
 
 
 Fortified monastery in Stary Sacz


Monastery of St. Clare was founded in 1280 by  St. Kinga, located in the center of Stary Sacz on a steep slope on the Poprad River. The defense system of the monastery consisted of defensive walls the cylindrical tower and a gate tower  situated next to the church.
 
 
 
 
 
 
 
 

58
Dwór obronny w Nawojowej
 
 

Przy szosie Nowy Sącz-Krynica wznosi się neogotycka budowla - pałac Stadnickich. Przebudowany na ów pałac dwór obronny został zbudowany w latach 1580-90 przez Piotra Nawojowskiego. Pozostałością po pierwotnym założeniu obronnym są ponad metrowej grubości mury i sklepienia wykonane z ciosowego kamienia.
 
 
 Fortified manor house in Nawojowa


By the road of Nowy Sacz-Krynica the neo-Gothic building can be visible – it is a palace of  Stadnicki family. It was transformed into the palace, the fortified manor house was built between 1580-1590 by Peter Nawojowski. A remnants of the original defense style are over a meter thick walls and vaults made of ashlar.
 
 
 
 
 
 

59
Zamek w Tyliczu
 
 

Jan Bębynek w monografii Muszyny podaje, że w Tyliczu za czasów Kazimierza Wielkiego istniał zamek. Potwierdza to wzmianka w księdze sądowej klucza muszyńskiego informująca o zdarzeniach zamkowych 14 sierpnia 1670r.
 
 
 Castle in Tylicz


Jan Bębynek in the monograph of Muszyna says that in Tylicz at the time of Kazimierz Wielki’s reign, there was a castle. This is confirmed by the note in the judicial book of  Muszyna informing about the events of the castle on August 14th  1670.
 
 
 
 
 
 

60
Dwór obronny w Witowicach
 
 

Istniał tu renesansowy dwór obronny z wysoką wieżą, nazywany przez ludność zamkiem. Jego budowniczym był Jan Wiernek w 1626r. Zamek zamieszkały był do 1818r. Rozebrany w 1822r.
 
 
 Fortified manor house in Witowice


In this area there was  a Renaissance fortified manor house with a high tower, called by the local people - the castle. Its builder was John Wiernek in 1626. The castle was inhabited until 1818 and demolished in 1822.
 
 
 
 
 
 

61
Dwór obronny w Zbyszycach
 
 

Dwór obronny wzniesiony w XVIIw. Składał się z drewnianego budynku mieszkalnego na wysokiej kamiennej podmurówce oraz czterech narożnych murowanych baszt. Po późniejszej przebudowie dwór uzyskał kształt klasycystycznej rezydencji szlacheckiej.
 
 

Fortified Manor House in Zbyszyce

 

Fortified manor house was built in the 17th century. It consisted of a wooden residential building on a high stone foundation and fourcorner brick towers. After the subsequent reconstruction of the manor it acquired the shape of a classical noble residence.

 

 

 

 
 

62
Kościół obronny w Zbyszycach
 
 

W Zbyszycach znajduje się unikalny zabytek sakralnego budownictwa obronnego. Stanowi go kościół obronny z XVw. Jego mury mają 1,5m. grubości. W ścianach bocznych znajdują się otwory strzelnicze.
 
 
 The fortified church in Zbyszyce


In Zbyszyce there is a unique monument of sacred defense construction. It is a fortified church from 15th century. Its walls are 1.5 meters thick. There are slits in the side walls.
 
 
 
 
 
 

63
Gród w Wojnarowej
 
 

Z informacji zawartej w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego" wynika, że na górze Trzeblin znajdowały się szczątki starej budowli. Badania archeologiczne przeprowadzone w 1968r. potwierdziły istnienie tu zamku i pozostałych śladów wału. Właściwie było by nazwać to zamczyskiem. Odkryte wały świadczą bardziej właśnie o grodzie.
 
 
 Castle in Wojnarowa


Due to the information included in the "Geographical Dictionary of Polish Kingdom" we can assume that at the top of Trzeblin Mountain there were the remains of an old building. Archaeological research carried out in 1968 confirmed the existence of a castle here and other traces of the embankment. Actually, it could have been called a gloomy castle. The discovered embankments  prove that it could have been  such a construction.
 
 
 
 
 
 

64
Gród w Zabrzeży
 
 

Na skalistym szczycie Babiej Góry przy ujściu Kamienicy do Dunajca w miejscu istnienia grodu znajdują się ślady fosy i kamiennego muru o grubości ok.3.5m. Przypuszcza się, że była to rezydencja zarządców dóbr klarysek.
 
 
 Castle in Zabrzeż


On the rocky peak of Babia Mountain at the mouth of the Kamienica River to Dunajec in the place of the castle there are traces of the moat and a stone wall about 3.5m thick. It is believed that this was the residence of the property managers of St. Clare’s monastery.
 
 
 
 
 
 

65
Zamek Królewski w Czorsztynie
 
 

Ruiny królewskiego zamku zbudowanego na stromej skale nad Dunajcem w XIVw. Była to graniczna warownia na szlaku handlowym do Węgier. Wcześniej istniał tu gródek, a na przełomie XIII/XIV w. była już wieża obronna. Na początku XVw. w rękach rycerzy rozbójników. Później własność Zawiszy Czarnego. Siedziba starostów. Miejsce spotkań królów Polski i Węgier. Rozbudowany w XVI i XVIIw. W 1651r. opanowany przez powstańców góralskich pod wodzą A.Kostki Napierskiego. Spłonął w 1790r. i uległ ruinie. Zachowały się kamienne mury i fragment wieży. Częściowo odbudowany udostępniony do zwiedzania.
 
 
Castle in Czorsztyn

Ruins of King’s castle built on a steep rock over Dunajec river in 14th c It was a border outpost on a trade route to Hungary. Small fortress was located in its place and at the turn of 13th c a tower was built. In the beginning of 15th c fell into hands of bridgans knights. Later possession of famous knight Zawisza Czarny. Seat of local administration. Place of Polish and Hungarian kings meetings. Extended in 16th and 17 th c. In 1651 taken over by rebel mountain men under the leadership of A Kostka Napierski. Burned down in 1790, fell into ruin. Stone walls and remnants of tower remain to this day. Partly renovated, available for tourists to visit
 
 
http://www.zamek-w-czorsztynie.pl/
Zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie
zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66
Dwór obronny we Frydmanie
 
 

Kasztel obronny zbudowany w latach 1585-1590 przez Gyorgi Horvatha. Stanowił rezydencję tej rodziny.
 
 
 Fortified manor house in Frydman

Fortified castle built between  1585-1590 by György Horvath. It was the residence of the family.
 
 
 
 
 
 

67
Kościół obronny w Krościenku
 
 

Krościenko prawa miejskie uzyskało w 1348r. Leżało ono na szlaku handlowym z Sącza na Spisz, było też miejscowością graniczną ze Słowacją. Położenie takie wymuszało uwzględnienie Krościenka w systemie obronnym, w którego skład wchodziły okoliczne zamki (Czorsztyn, Niedzica). W I połowie XIVw został tu wzniesiony kościół p.w. Wszystkich Świętych, który w celach obronnych został otoczony murem. Wieża kościelna  została dobudowana w XVIIw.
 
 
 The fortified church in Krościenko

Krościenko was granted the city rights in 1348r. It was located on the trade route from Sacz to Spisz it was also a border  village with Slovakia. Due to such location, the village had to be taken into account as for the defense system, which included the  nearby castles (Czorsztyn, Niedzica). In the first half of the 14th  century  a church,  dedicated to  All Saints was built here, which for defensive purposes was surrounded by a wall. The church tower was constructed  in the 17th century.
 
 
 
 
 

68
Zamek rycerski w Niedzicy
 
 

Zamek ulokowany na wzgórzu nad Dunajcem zbudowany przez rodzinę węgierską. Składał się z zamku górnego i średniego. W XVw. w rękach rozbójników. W XVI-XVIIw. rozbudowany w stylu renesansowym. W latach 1589-1857 w rękach rodu Horwatów. W XIX i XXw. popadł w ruinę. Zachowały się mury zamku górnego oraz odrestaurowany zamek dolny i średni.
 
 
Castle in Niedzica

Castle located on a hill over Dunajec river, built by hungarian family. It included upper and medium keep. In 15 th c. In hands of local brigands. In 16th-17 tth c. extended in renaissance style. In 1589-1857 owned by Horwat noble house. In 19 th and 20 thc fell into ruin. Ruins of upper keep still remain as well as renovated middle and lower keep.
 
Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy
34-441 Niedzica
ul. Zamkowa 2
tel. 18 2629489, 18 2629473
http://www.shs.pl

 spichlerz (czynny tylko w okresie letnim) 
wystawa "wozownia" w cenie biletu do zamku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
Zamek Królewski w Szaflarach
 
 

Ruiny królewskiego zamku zbudowanego w 1 połowie XIVw. w miejscu dawnego grodu.Otoczony był murem obwodowym i fosami. Był siedzibą zarządcy królewskiego. Pierwotnie zamek był w dobrach kościelnych. Później był w królewszczyźnie. Zburzony w końcu XIVw. Zachowały się fragmenty fundamentów.
 
 
 The Royal Castle in Szaflary


The ruins of the royal castle  which was built in the 1st half of 14th century  in the place of  the former castle. It was surrounded by a peripheral wall and moats. It was the seat of the royal administrator. Originally, the castle was owned by the church, later, by the royal families. It was demolished at the end of 14th century. The fragments of the foundation have survived.
 
 
 
 
 
 

70
Gród w Sromowcach
 
 

Gród zbudowany na płaskim wierzchołku wzniesienia "Zamczysko". Został zbudowany prawdopodobnie w I poł. XIVw. Po budowli nie zachowały się żadne ślady.
 
 
 Castle in Sromowice


The castle was built on the flat top of the "Zamczysko" hill. It was built probably in the first half of the 14th century.  No traces of the construction have left.
 
 
 
 
 
 

71
Zamek w Jaworkach
 
 

Badania terenowe nad brzegiem potoku Grajcarek naprzeciw kościoła świadczą o możliwej lokalizacji w tym miejscu murowanego zamku. W trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w 1988r.odkryto fragmenty naczyń oraz cegieł z XVI-XVIIw.
 
 
 Castle in Jaworki


The research of the area on the banks of the Grajcarek creek in front of the church indicate a possible location of a brick castle in that place. During excavations which were carried out  in 1988 the fragments of dishes and bricks from the 16th -17th century were discovered.
 
 
 
 
 
 

72
Łapsze Niżne - dwór obronny
 
 

Po zakupieniu wsi w 1593r. Jerzy Horwath wzniósł dwór obronny. W trakcie rozbudowy w XVIIw. dostawiono wieżę. Z biegiem lat popadał w ruinę i ostatecznie został rozebrany po II wojnie światowej. Na jego miejscu zostały wzniesione budynki mieszkalne.
 
 
 Łapsze Niskie – a fortified manor house


After purchasing a village in 1593 Jerzy Horwath built a fortified manor house. In the course of its extension in the seventeenth century the tower was added. Over the years the manor house fell into ruin and was eventually demolished after World War II. The residential buildings appeared in its place.
 
 
 
 
 
 

73
Zamek Falsztyn
 
 

Budowę zamku w Falsztynie podjął w 1535r. Hieronim Łaski. W dokumentach spotykamy jego nazwę Falkenstein. Prowadzone prace archeologiczne w 1962r. Pozwoliły odkryć fundamenty dwóch średniowiecznych budowli. Zniszczenia, ślady pożaru i znalezione kości pozwalają przypuszczać, że zamek został zburzony w czasie walk.
 
 
 Falsztyn Castle


The construction of the castle in Falsztyn was taken up in 1535 by Hieronim Łaski. The documents disclose the name-  Falkenstein. The archaeological works which were carried out in 1962 helped to reveal the foundations of two medieval buildings. Destruction, traces of fire and the bones which were found suggest that the castle was destroyed during the fighting.
 
 
 
 
 
 

74
Dwór obronny w Harklowej
 
 

Niewielki dwór obronny został zbudowany na początku XVIIw. Wokół przebiega kamienny mur z bramą wjazdową o sklepieniach kolebkowych. Dwór po pracach adaptacyjnych wykorzystywany jest jako budynek mieszkalny.
 
 
 Fortified manor house in Harklowa

A small fortified manor house was built in the early 17th  century. The stone wall surrounds it with a gate of the barrel vaults. The manor, after the adaptation works, is used as a residential building.
 
 
 
 
 
 

75
Zamek Pieniński na Zamkowej Górze
 
 

Na szczycie Zamkowej Góry (779m.npm.) leżącej w Pieninach Czorsztyńskich znajdują się ruiny Zamku Pienińskiego. Jest to najwyżej położony zamek w Polsce. Zamek został zbudowany w latach 1257-1287. Pełnił rolę strażnicy. Został zniszczony przez husytów w pierwszej połowie XVw.
 
 
Pieninski Castle on Castel Hill
 
On the top of Zamkowa Góra (Castle Hill) in Pieniny Mountains there is the ruins of Pieniny Mountains, located on the highest place in Poland. Built in 13 th as a watch – tower, destroit in 15th by Hussites.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76
Zamek w Bobrku
 
 

Zamek nad Przemszą wzniesiony przez Jana Ligęzę. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1395r. Ze względu na położenie na krańcu Rzeczpospolitej przechodzących tu szlaków handlowych na Morawy zamek posiadał duże znaczenie militarne i gospodarcze.
 
 
 Castle in Bobrek


Castle on the Przemsza River  built by Jan Ligęza. The first mention of the castle dates back 1395. Due to its location, at the end of the Republic and the local trade routes to  Moravia, the castle had a great military and economic  importance.
 
 
 
 
 
 

77
Grodzisko n.Skawą
 
 

Obiekt znajdował się na cyplu wzgórza w widłach Skawy i Bochenki. Szkoła wybudowana w tym miejscu zatarła ślady zamku. Zachowały się ślady wału zamykający cypel.
 
 

The castle by Skawa

 

The facility was on a promontory of the hill at the confluence of the Skawa and Bochenka rivers. The school, which was built in this place, has erased the traces of the castle. The traces of the embankment, which close the promontory, have survived.

 

 

 

 

 
 

78
Zamek w Malcu
 
 

Zamek zbudowany w XIVw. przez książąt oświęcimskich. Później w posiadaniu rycerzy rozbójników. Pozostałości zamku znajdują się na wysokiej wyspie na stawie rybnym.
 
 
 Castle in Malec

The castle was built in the 14th  century by  the princes of Oświecim. Later, it was in the possession of the highwaymen Knights. The remains of the castle are located on a high island in the fish pond.
 
 
 
 
 
 
 

79
Zamek książęcy w Oświęcimiu
 
 

Zamek nad Sołą zbudowany w XIVw. przez piastowskich książąt oświęcimskich w miejscu drewnianej warowni. W XV-XVIIw. Był siedzibą starostów grodowych. Spłonął w 1503r. Odbudowany w XVIw. Zniszczony przez Szwedów w XVIIw. Odbudowany na więzienie. Po 1772r. wynajmowany wojsku i starostwu. W 1805r. uszkodzony przez Sołę. Zachowały się: Wieża z XVIw., fragment muru oporowego oraz zabudowania z XIXw.
 
 
 The prince's castle in Oswiecim


The castle on the Sola river was built in the 14th  century by Piast princes of Oswiecim in place of the wooden fortress. Between the 15th -17th  centuries it was the seat of the mayors. It burned down in 1503 and was rebuilt in the 16th century.  The castle was destroyed by the Swedes in 17th century. Later on, it was transformed  into a prison. After 1772 it was rented to the army and starosty. In 1805 it was damaged by the Sola river. The fragments of a retaining wall and the buildings of the 19th  century have survived.
 
 
 
 
 
 

80
Zamek w Zatorze
 
 

Zamek w Zatorze – właściwie pałac, pierwotnie zamek książęcy o cechach obronnych z XV w., siedziba książąt zatorskich z górnośląskiej linii piastowskiej, później starostów. W 1778 roku zakupiony przez Duninów i częściowo przebudowany z dobudową drugiego piętra. W 1836 roku Potoccy częściowo przebudowali i odrestaurowali pałac według projektu Franciszka Marii Lanciego, nadając mu formę rezydencji w stylu romantycznego neogotyku. W latach 1964-1973 gruntownie odrestaurowany. Na parterze bogato zdobione sale: myśliwska, złota, paprociowa, bluszczowa. Po procesie spadkowym na początku 2013 roku zamek odzyskał ród Potockich.
 
 
 Castle in Zator


Castle in Zator - mainly  a palace, originally a prince castle of the defensive characteristics of 1th century. The seat of the dukes of Zator of the Silesian line of Piast family, later on the  starosty. In 1778 it was purchased by Duninów  and partially rebuilt with an extension of second floor. In 1836 Potocki family partly rebuilt and restored the palace according to the design of Francis Maria Lancia, and the building acquired the characteristics of a mansion in the romantic neo-Gothic style. Between the years 1964-1973 it was completely restored. On the ground floor, there are richly decorated rooms: a hunting room, a golden room, a fern room, an Ivy room. After the process of succession at the beginning of 2013, the castle was regained by the Potocki family.
 
 
 
 
 
 
 

81
Dwór obronny w Graboszycach
 
 

Dwór obronny został zbudowany w 1575r. przez sekretarza królewskiego Dionizego Brandysa. Był kilka razy przebudowywany. W miejscu gdzie stoi dwór mógł kiedyś znajdować się zamek. Zniszczony po II wojnie światowej nie został odbudowany. Od 2002r. W rękach prywatnych.
 
 
 Fortified manor house in Graboszyce


Fortified manor house was built in 1575 by  the royal secretary Dionysius Brandys. It was rebuilt several times. In the place where the mansion is located there could have been a castle. It was destroyed after World War II and it  has not been rebuilt since then. Since 2002 it has been a property of private owners.
 
 
 
 
 
 

82
Dwór obronny w Głębowicach
 
 

Dwór z II połowy XVIw wzniesiony został prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego dworu obronnego. Przebudowany w 1646r na parokowy pałac. Rozbudowany w 1773r. W 1969r obiekt strawiony został przez pożar. Nie odbudowany popada w ruinę.
 
 
 Fortified manor house in Głębowice


The manor house  dates back the second half of the 16th century  and it was probably constructed in place of a former fortified manor house. It was transformed in 1646 into a Baroque palace. The building was extended in 1773. The fire in 1969 destroyed the construction. It has not been renovated since then and the castle is falling into ruin.
 
 
 
 
 
 
 

83
Zamek rycerski  w Bydlinie
 
 

Zamek rycerski - donżon, zbudowany w XIVw. Właścicielami był ród Niemierzów. Później zamek przechodził w ręce rodów Bonerów i Firlejów, który to budowlę przekazał kościołowi. Obecnie zrujnowany zamek porasta dzika roślinność.
 
 
Bydlin Castle
 
Knight’s Castle in a form of the keep, built in the 15th c. It was owned by the Niemierz family, later became the property of Boner and Firlej families. The Firley family gave it to church administration. Now it is the ruin covered with wild plants.


32-310 Bydlin  Klucze
Ruiny zamku dostępne cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84
Wieża obronna w Kwaśniowie
 
 

Odkrycie w 2001r. przez archeologów budowli o charakterze wieżowym wykorzystywanej jako szopa świadczy o istnieniu tu wieży obronnej. W nadprożu drzwi wejściowych ujawniono datę 1552r. Była zbudowana na sztucznym nasypie otoczonym fosą, której zarys jest widoczny.
 
 
 Fortified tower in Kwaśniowie


The discovery of the construction of a tower , which was used as a shed, made by the archaeologists in 2001 proves the existence of a fortified tower in this area. The lintel of the front door revealed the date 1552. It was built on an artificial embankment surrounded by a moat, whose outline is visible.
 
 
 
 
 
 
 
85
Zamek w Olkuszu
 
 

Jedyna wzmianka o zamku w Olkuszu pochodzi z kroniki Długosza. W 2001r. Podczas prac budowlanych natrafiono na gruby mur z czerwonego piaskowca oraz furtę, a także fragmenty okien z (prawdopodobnie) bramy wjazdowej. Świadczy to o istnieniu tu zamku.
 
 

Castle in Olkusz

 

The only mention of the castle in Olkusz comes from the chronicle of Dlugosz. In 2001 during the construction works, the archeologists encountered a thick wall of red sandstone, and a gate, as well as the fragments of windows (probably) an entrance gate. This proves the existence of a castle in this area.

 

 

 

 

 

 

86
Zamek gotycki Rabsztyn
 
 

Zamek zbudowany w stylu gotyckim z kamienia i cegły przez Kazimierza Wielkiego w XIVw. Był siedzibą starostów. Zniszczony przez Szwedów w 1657r. popadł w ruinę. Zachowały się fragmenty murów i piwnic oraz resztki wieży. W 2 połowie XIXw. poszukiwacze skarbów dopełnili zniszczenia wysadzając wieżę i mury zamku dolnego.
 
 
Rabsztyn Castle
 
Castle was build of stone abd bricks by polish king Kazimierz the Great in 15th c and was the seat of heads of county. Destroit by Swedish army in 1657, turned into ruinIn 19 th the treasure hunters blow up the part of castle. The remains are the part of walls, caves and tower.
 
 
alt
 
http://zamek-rabsztyn.pl/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87
Gród obronny w Krzykawce
 
 

W XIIIw. powstał tu średniowieczny gród obronny. Lokowany był na naturalnym stromym cyplu lessowym. Wewnątrz obwałowań stała drewniana wieża mieszkalno-obronna. Wieża wzmocniona była licem glinianym zabezpieczającym przed ogniem i wzmacniającym jej obronny charakter. Po zniszczeniach w XIVw. grodu i wieży nie odbudowano.
 
 
 Fortified castle in Krzykawka


In the  13th century a medieval fortified town appeared here. It was located on a natural steep promontory. Inside the embankments there was a wooden residential and defensive tower. The tower was reinforced by clay face protecting against fire and strengthening its defensive character. After the destruction in the 14th century  the castle and the tower has  not been rebuilt.
 
 
 
 
 
 
 
 
88
Wieża obronna w Kluczach
 
 

Wzmiankowana w średniowiecznych dokumentach strażnica w Kluczach stanowiła kamienna wieża obronna.
 
 

Fortified Tower in Klucze

 

Mentioned in the medieval documents a watchtower in Klucze was a stone fortified tower.

 

 

 

 

 
 

89
Dwór obronny w Jakubowicach
 
 

Dwór obronny w został zbudowany przez rodz. Jakubowskich w XVIw. Wielokrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany. Obecnie w rękach prywatnych.
 
 
 Fortified manor in Jakubowice


Fortified manor house was built by the Jakubowski family  in the 16th century. It repeatedly changed its owners and was rebuilt many times. Currently it  is privately owned.
 
 
 
 
 
 

90
Zamek renesansowy w Suchej Beskidzkiej
 
 

Zamek zbudowany w widłach Skawy i Stryszawki około 1614r, w miejscu dawnego dworu obronnego Kaspra Suskiego. Wielokrotnie zmieniał właścicieli. Rozbudowany w 1780r. Zachowały się dwa skrzydła z narożnymi niskimi wieżami i arkadowym dziedzińcem, dla których nazywany jest „Małym Wawelem”.

 

Castle in Sucha Beskidzka
 
 
Rennaisance Castle called „Litlle Wawel”, built in 17th c. in place of former defensive manor house of Kasper Suski. The owner have changed very often. In 18th was enlarged and now it conteins two wings with low towers and arcade courtyard.
 
 
Fotorelacja
 
 
 
 
Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Godziny zwiedzania. Zwiedzanie muzeum - zamek: w sezonie: od 1 maja do 31 października: wtorek - sobota od 8:00-16:00, niedziela od 9:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91
Dwór obronny w Wysokiej
 
 

W Wysokiej znajduje się dwór obronny z XVIw. W jego wnętrzu zachowane sklepienie kolebkowe z lunetami. Dwór odrestaurowany jest siedzibą Bractwa Lutniowego.
 
 
 
 The fortified manor house in Wysoka

There is a fortified manor house in Wysoka which dates back the 16th  century. In its interior the vault with lunettes have survived. It was restored and it is the seat of the Violin-Making Brotherhood.
 
 
 
 
 
 

92
Zamczysko w Zembrzycach
 
 

Zamek istniał na grzbiecie wzgórza nad Skawą zwanego Zamczyskiem.Widoczne są pozostałości wału oraz fosy. Pochodzą one z X-XIIw. a zamek został w tym miejscu wzniesiony nieco później.
 
 
 Castle in Zembrzyce

The castle existed on the rigde of a hill called Zamczysko on the Skawa river. The remains of the embankment and the moat are visible. They date back the 10th- 12th  centuries and the castle was erected in this place a little bit later.
 
 
 
 
 
 
 

93

 Zamek rycerski w Melsztynie
 
 

Zamek rycerski zbudowany w 1 połowie XIVw. na wzgórzu nad Dunajcem. Wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 2 połowie XVIw. przebudowany na renesansową rezydencję magnacką. Zamek oparł się atakom Szwedów w XVIIw. Zniszczony w czasie walk konfederatów barskich z wojskami carskimi ok. 1772r. Zachowały się fragmenty murów ścian i wieży oraz fosa.
 

Knight's castle in Melsztyn

Knight's castle built in the 1st half of the 14th century  on a hill on the Dunajec river. It repeatedly changed its owners. In the 2nd half of the 16th century it was transformed into a magnate Renaissance residence. The castle resisted the attacks of Swedes in 17th century. It was destroyed during the fighting of the confederates with the tsar’s  troops approx.  in 1772. The fragments of the walls, towers and a moat have survived.

 

Zamek Melsztyn

 

 
 
 
 
 
 

94
Zamek w  Wielkiej Wsi
 
 

Zamek na Pańskiej Górze wzniesiony został w XIVw. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Funkcje rezydencjonalne zamek przestał pełnić prawdopodobnie w XVIIw. Ruiny zamku znajdują się na krańcu grzbietu górskiego.
 
 
 Castle in Wielka Wieś


The castle on the Pańska  Mountain was built in the 14th  century. The castle changed its owners several times. The castle stopped performing its residential  functions probably in the seventeenth century. The ruins of the castle are located on the edge of the ridge.
 
 
 
 
 
 

95
Wieża obronna w Rzepienniku Biskupim
 
 

W dokumentach wspomina się istnienie zamku, który miał strzec rubieży królestwa. Na przestrzeni dziejów zamek uległ zniszczeniu a jego resztki rozebrali w połowie XIXw. Okoliczni chłopi. W poszukiwaniu skarbów zostały rozebrane nawet fundamenty zamkowe.
 
 
 Fortified Tower in Rzepiennik Biskupi

The documents mention the existence of the castle, which was supposed to guard the outer reaches of the kingdom. Throughout the history, the castle was destroyed and its remnants were  demolished in the mid 19th  century. The local peasants, in search of treasures, even destroyed  the foundations of the castle.
 
 
 
 
 
 

96
Średniowieczny gród w Wojniczu
 
 

W Wojniczu istniał średniowieczny gród a także dwór Zamoyskich. Po zmianie koryta Stradomki dokonano przebudowy obiektów. Całkowitych zniszczeń dokonali Szwedzi w 1702r. N miejscu dworu został zbudowanu istniejący do dzisiaj pałac Dąmbskich.. Wokół pałacu rozciąga się park.
 
 
 Medieval castle in Wojnicz


There  was a medieval castle and the manor  house of Zamoyski family. After changing the channel of Stradomka river, the buildings were reconstructed. The total damage was done by the Swedes in 1702. In  the place of the manor house the  palace of Dąmbski family, which exists today, was built. The palace is surrounded by a park.
 
 
 
 
 

97
Dwór obronny w Szerzynach
 
 

Pierwszy dwór obronny powstał tu w XVIw. Dwór został zniszczony na początku XVIIw. Po odbudowie na cele mieszkalne dwór użytkowany był do połowy XXw. Obecnie po przebudowie służy jako plebania.
 
 
 Fortified manor house in Szerzyny


The first fortified manor house was built here in the 16th century. The manor was destroyed in the early 17th  century. After the reconstruction for the residential purposes, the manor house was used until the mid-twentieth century. Today, after the reconstruction it is used as a presbytery.
 
 
 
 
 
 
 

98
Tarnów - klasztor warowny
 
 

Pierwotny drewniany dom klasztorny powstał w Tarnowie w 1459r. Na jego miejscu Jan Amor wzniósł w latach 1468-1499  murowany klasztor, który został otoczony murem obronnym. Obiekt przylegał do miejskich murów obronnych. Klasztor mocno ucierpiał w czasie najazdu szwedzkiego. Później budynek klasztorny wykorzyaywany był przez różne instytucje, a obecnie służy instytucjom administracyjnym.
 
 
 Tarnow - fortified monastery


The original wooden monastery house was constructed in Tarnow in 1459. Jan Amor built a brick monastery in its place between the years 1468-1499, which was surrounded by a fortified wall. The facility was adjoined to the city walls. The monastery suffered greatly during the Swedish invasion. Later, the monastery building was used by various institutions, and currently serves the administrative institutions.
 
 
 
 
 
 

99
Zamek rycerski w Tarnowie
 
 
 
Ruiny rycerskiego zamku zbudowanego na Górze Św. Marcina w 1 połowie XIVw. Przez Spytka z Melsztyna. Składał się z zamku wysokiego i niskiego. Rozbudowany w XVw. Ufortyfikowany w XVI-XVIIw. Zniszczony przez Szwedów w XVIIw. uległ ruinie. Częściowo rozebrany w XVIIIw. Zachowały się fragmenty murów i fortyfikacji.
 
 
Castle in Tarnów
 
The ruins of knight castel dated on 14th c, built by Spytko z Melsztyna, It was composed of upper and lower castle, enlarged in 15 th , fortified in 16017thc.Destroit by swedish army in 17 th , turned into ruin. The parts of walls and fortyfications remains till nowadays.
 
 
 
Zamek leży na wzgórzu, ok. 2 km od zabytkowego centrum Tarnowa.
ruiny dostępne przez cały rok - bezpłatnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
Zamek w Barwałdzie Górnym
 

Zamek zbudowany w połowie XIVw. Usytuowany na górze śar. Zburzony w 1447r. Na rozkaz Kazimierza Jagiellończyka. Zachowały się resztki kamiennych fundamentów i murów.
 
 
 Castle in Barwałd Górny


The castle was built in the middle of 14th century.  It is located on the hill. It was demolished in 1447  on the order of Kazimierz Jagiellończyk. The remains of stone foundations and walls have survived.
 
 
 
 
 
 

101
Zamek gotycki w Lanckoronie
 
 

Zamek zbudowany w stylu gotyckim przez Kazimierza Wielkiego w XIVw. Był siedzibą starostów niegrodowych. W 1655r. zamek zajęty przez Szwedów. W latach 1768-1772 w rękach konfederatów barskich. Zniszczony w czasie walk z wojskami zaborczymi. W XIXw. uległ ruinie. Zachowały się fragmenty murów, wież i zarys fos.
 
 
 
Castle in Lanckorona
 
 
Castle was built as a gotic bilding in 14th c by polish king Kazimeirz the Great an was the seat of heads of county. In 1655 was occupied by swedish army. Destroit in 19th in consequence of wars and political disturbans. The parts of walls and tower remains on the hill over the Lanckorona village.
 
 
Zamek leży na wzgórzu, ok. 0,5 km od zabytkowego centrum Lanckorony.
ruiny dostępne przez cały rok - bezpłatnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102
Zamek gotycko-renesansowy w Spytkowicach
 
 

Zamek zbudowany w I połowie XVI wieku przez Wawrzyńca Myszkowskiego, kasztelana sądeckiego, w stylu gotycko-renesansowym. Powiększony znacznie i przekształcony w okazałą trójskrzydłową rezydencję wczesnobarokową przed rokiem 1630. W 1644 roku zamek przeszedł w ręce Opalińskich z Bnina herbu Łodzia. Pd początku XIX wieku do 1945 roku zamek był własnością Potockich. Po zniszczeniach, jakim zamek uległ podczas II wojny światowej, obiekt odbudowano w 2 poł. XX wieku przywracając mu wygląd wczesnobarokowy. Obecnie zamek należy do Skarbu Państwa.
 
 
 
Castle of Spytkowice Gothic and Renaissance
 
The castle was built in the 16th c. by Wawrzyniec Myszkowski, the castellean of Sącz, as a Gothic and Renaissance building. It was considerably developed and converted into a grand early Baroque, three-wing residence, owned by the Opalinscy family, then by the Potoccy families. It was destroyed during the II World War, then restored in the 20th c.
 
 
Zamek niedostępny do zwiedzania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103
Dwór obronny w Stryszowie
 
 

Dwór zbudowany został w XVIw. Przez właściciela Stryszowa Adama Suskiego. Miał on pierwotnie załażenie typowo obronne. Dwór wielokrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany. Wyremontowany dwór jest siedzibą oddziału Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu
 
 
 
 Fortified manor house in Stryszów


The  manor house was built in the 16th century by the owner of Stryszów - Adam Suski. It originally served the typically defensive purpose. The manor repeatedly changed its owners and was rebuilt many times. The renovated mansion is home to a branch of the State Art Collections at Wawel.
 
 
 
 
 
 

104
Dwór obronny w Zebrzydowicach
 
 

Istniejący do dzisiaj a pełniący obecnie funkcję szpitala dwór obronny został zbudowany w XVIw. Stanowił siedzibę rodu Zebrzydowskich. Dwór posiada trzy wieże. W dolnej kondygnacji zachowane kluczowe strzelnice.
 
 
 Fortified manor house in Zebrzydowice


The fortified manor house, which exists today and is currently performing the function of the hospital, was built in the 16th century. It was the seat of the Zebrzydowski family. The manor house has three towers. The lower storey houses the key slits.
 
 
 
 
 
 

105
Dwór obronny w Gorzeniu Górnym
 
 

Obronny dwór w Gorzeniu wzmiankowany był w 1419r. Pierwotnie Parterowy dwór z wieżą z czasem przebudowany uzyskał kształt obecny. Jego właścicielem był m.in.Emil Zegadłowicz.
 
 
 
 Fortified manor house in Gorzeń Górny

The fortified manor house was mentioned in 1419r. It was originally one storey mansion with a tower, rebuilt later on and gained the present shape. Its owner was , among others, Emil Zegadlowicz.
 
 
 
 
 
 
 

106
Zamek Królewski w Niepołomicach
 
 

Zamek zbudowany w XIVw. Przez Kazimierza Wielkiego. Przebudowany przez Zygmunta Augusta w latach 1550-1571. Służył jako myśliwska rezydencja podczas polowań w puszczy niepołomiczkiej, Zniszczony przez Szwedów w XVIIw. Przebudowany przez Austriaków. Restaurowany w XXw. Zachowały się: sala myśliwska, brama, wieża zegarowa oraz arkadowy dziedziniec.

 
 
Castle in Niepołomice
 

The royal castle built by polsh king Kazimierz the Great, then modernisied by king Zygmunt August in Renaisans style. Served as a hunting residens during huntings in Niepołomice Forest. Rebuilt by Austrian, renovated in 29thc. Visitors can see the hunting chamber, ancien gate, clock tower and arcade courtyard.

 
 
MUZEUM NIEPOŁOMICKIE w Zamku Królewskim
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice
http://www.muzeum.niepolomice.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107
Zamek żupny w Wieliczce
 
 

Ruiny zamku zbudowanego w XIIIw. i rozbudowywanego przez Kazimierza Wielkiego i za panowania Zygmunta Starego. Składał się z zamku właściwego i przedzamcza. Był siedzibą władz zarządzających żupą solną i magazynem soli. Przebudowany w XVIIIw. Zniszczony w 1945r. Zachowała się czworoboczna wieża gotycka i fragmenty murów obronnych. Obecnie Muzeum śup Solnych.
 
 
Saltwork castle in Wieliczka
 
Castle built in 13 th c, enlarged by kings Kazimierz the Great and Zygmunt Stary. It was used as the buildings of the salt mine - the seat of salt traders and used as salt store. Rebuilt in 18 th c and destroit in 1945. Only the gotic tower and parts of defensive walls survived.
 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
http://muzeum.wieliczka.pl/
 
 
 
 
 
 
 zamki w Małopolsce
 
 
 
 
 
 Określenia używane przy budowlach obronnych:
The terms used in the constructions of defense structures:
zamek - castle
gród – a fortified town
dwór obronny – a fortified manor house
wieża obronna – a fortified tower
fortalicium -
donżon – a keep
fortyfikacja – fortification
klasztor warowny – a fortified monastery
 
 

 
 Kopiowanie jakiejkolwiek części zabronione.
 
 
Opracowanie & foto: Albin Marciniak
 
 
masz pytanie ? napisz do autora:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Mapa Zamki w Polsce
 
 
zamki w Polsce okładka 
 

 
 
 
 
 
 
Zamki i Pałace w Polsce polecane do zwiedzania
 
 
 ZAMKI W POLSCE baner

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com